Nachádzate sa tu:   Úvod » O nás » Spoločenská zodpovednosť


Spoločenská zodpovednosť


Udeľovanie grantov a darov Sanofi/Zentiva

Spoločenská zodpovednosť (CSR, Corporate Social Responsibility) je prirodzenou súčasťou našej firemnej kultúry. Skupina Sanofi patrí k svetovým lídrom v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, a preto je snaha pomôcť druhým veľmi silne zakódovaná v našej DNA.


V oblasti CSR neustále hľadáme nové cesty spolupráce s našimi partnermi. Naše firemné CSR stojí na štyroch kľúčových pilieroch, ktorými sú pacienti, etika, ľudia a planéta. V rámci týchto pilierov pripravujeme, organizujeme a realizujeme mnoho projektov, ktorých cieľom je pomoc tým, ktorí to potrebujú.


Záujemcovia z radov organizácií, ktorí chcú žiadať o dar alebo grant, sa môžu priamo obracať na nižšie uvedený kontakt. Žiadosť je nutné zaslať písomne, a to buď e-mailom, alebo poštovou zásielkou.


Jana Konopíková
CSR and Communication Specialist

+420 233 086 149, +420 721 217 715

Sanofi-aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a
160 00 Praha 6


V roku 2014 bolo rozdelených v Česku a na Slovensku 2 262 000,– Kč.
Dohromady bolo obdarovaných 30 neziskových organizácií formou daru vo výške 1 369 000 Kč (Česko) a 31 888 € (Slovensko).


Pre rok 2015 je vyčlenená suma 2,5 mil. Kč.
Spoločnosť Sanofi/Zentiva udeľuje dary a granty na základe vyjadrenia internej grantovej komisie, ktorá rozhoduje o podpore jednotlivých neziskových organizácií a nadácií.
Sanofi/Zentiva nie je povinná rozdeliť túto sumu v plnej výške.


Posledná aktulizácia: 20. 4. 2015 16:03 


[ ↑ K obsahu ↑ ]