Nachádzate sa tu:   Úvod » Zamestnanie » Práca v Zentive » Kompenzácie a výhody v Zentive


Kompenzácie a výhody v Zentive


Spoločnosť uplatňuje kompenzačnú politiku, ktorej úlohou sú nasledujúce ciele:

  • byť atraktívnym zamestnávateľom – s konkurencieschopným kompenzačným programom
  • byť transparentným a objektívnym
  • byť v súlade s legislatívnymi požiadavkami, vnútornou politikou a firemnou kultúrou
  • motivovať a udržiavať si zamestnancov za použitia príslušných indikátorov výkonnosti
  • motivovať zamestnancov v tom, aby dosiahli efektívnejšie výsledky

Podrobné informácie týkajúce sa kompenzácie a výhod v jednotlivých krajinách môžete získať na príslušnej lokálnej webovej stránke.

Posledná aktulizácia: 25. 8. 2011 14:54 


[ ↑ K obsahu ↑ ]