Nachádzate sa tu:   Úvod » Zamestnanie » Práca v Zentive » Pracovné príležitosti


Pracovné príležitosti


Zentiva vyhľadáva ľudí, ktorí sú oddaní a spojení so spoločnosťou, ľudí s rešpektom, kreatívnosťou, vysokou výkonnosťou, nadšením, dôverou a solidárnosťou. Ak by ste mali záujem pracovať pre Zentivu v ktorejkoľvek z krajín, v ktorých má Zentiva zastúpenie, navštívte, prosím, úsek Zamestnania webovej stránky Zentivy pre príslušnú krajinu.

Pre úplný zoznam aktuálne voľných pracovných pozícií v jednotlivých krajinách sa, prosím, obráťte na príslušnú lokálnu webovú stránku.

„Poskytnutím svojich osobných údajov zahrnutých do životopisu dáva odosielateľ súhlas s ich spracovaním a uchovaním v personálnej databáze na výhradné použitie spoločnosťami skupiny Sanofi. Vlastné spracovanie a zabezpečenie ich ochrany je zaistené v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a zmenou niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“

Posledná aktulizácia: 28. 5. 2014 12:29 


[ ↑ K obsahu ↑ ]