Nachádzate sa tu:   Úvod » Kontakt » Informácie pre dodávateľov


Informácie pre dodávateľov


Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Sanofi (zahrnujúci spoločnosť Zentiva) stanovujú základné podmienky, na základe ktorých sa Zentiva a druhá zmluvná strana (ďalej len „dodávateľ“) zaväzujú k uzavretiu a k realizácii zmluvného vzťahu. Všeobecné dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky a v okamihu potvrdenia akceptácie objednávky dodávateľom sa stávajú záväznými pre obidve zmluvné strany.

Všeobecné dodacie podmienky sú dostupné k stiahnutiu v slovenskom a anglickom jazyku a sú aktuálne k 1.1.2014:

Posledná aktulizácia: 1. 2. 2016 12:33 


[ ↑ K obsahu ↑ ]