Nachádzate sa tu:   Úvod » Mediálne centrum » Tlačové správy » Medici a farmaceuti si merajú sily v „Študentskej lige Sanofi“11. 10. 2016:

Medici a farmaceuti si merajú sily v „Študentskej lige Sanofi“

Študentská liga Sanofi

Možnosť získať nové vedomosti, exkurziu do výrobného závodu, či finančnú výhru určenú na podporu vzdelávania ponúka budúcim lekárom a lekárnikom projekt „Študentská liga Sanofi“.

Bratislava – 4. októbra 2016 – Štyridsiatka medikov a farmaceutov sa tak už na vzdelávacom seminári bližšie zoznámila s tým, ako funguje zdravotníctvo a farmaceutický priemysel. Pozreli sa napríklad na spôsob financovania systému, liekovú politiku, vývoj nových liekov či dostali tipy, ako sa uchádzať v budúcnosti o zamestnanie. Okrem iného tiež získali informácie z oblasti marketingu, etiky a legislatívy. Teraz na nich čaká písanie seminárnych prác.

Interaktívny vzdelávací program „Študentská liga Sanofi“ je určený študentom 3. – 6. ročníka Farmaceutickej fakulty a Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. „Sme veľmi radi, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť túto jedinečnú vzdelávaciu platformu pre budúcich lekárov a farmaceutov. Vedeniu oboch fakúlt patrí poďakovanie za poskytnutie odbornej záštity nad celým projektom. Verím, že študenti nové poznatky v podaní špičkových odborníkov z oblasti zdravotníctva zužitkujú nielen pri svojom štúdiu, ale aj vo svojom osobnom živote,“ uviedla Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.

Študenti v piatok a sobotu (30.9-1.10.) absolvovali v Bratislave vzdelávací seminár a interaktívne workshopy. Odborníci z jednotlivých oblastí im ponúkli praktické poznatky a skúsenosti nad rámec klasickej výučby. Budúcej farmaceutke Jane Končálovej aj medikovi Davidovi Debnárovi sa najviac páčila prednáška o fungovaní zdravotníctva. „Najviac ma zaujala téma zdravotníctvo v kocke v podaní Tomáša Szalaya z Health Policy Institute. Bol to komplexný obraz z histórie, celoeurópsky aj celosvetový . V škole sme mali jednotlivé úryvky z týchto tém, ale teraz sa to všetko prepojilo,“ ocenila Končálová. „Bolo zaujímavé dozvedieť sa, ako funguje financovanie zdravotníctva, prečo sa nemocnice zadlžujú a čo by sa s tým dalo robiť,“ doplnil Debnár.

Na seminári odzneli aj prednášky o liekovej politike. Dozvedeli sa tak viac o tom, ako funguje predpisovanie a výdaj liekov, regulácia ich cien i to, aké zákony celú problematiku upravujú. Neobišli ani nové trendy vo vývoji liekov, moderné technológie v medicíne a farmácií, ale ani význam klinickej psychológie pri práci s chronicky chorými pacientmi. Témou bola aj zodpovednosť lekára pri stanovení diagnózy, jeho svedomie v procese rozhodovania o liečbe a emócie lekára. Študenti získali aj cenné informácie do budúcna o tom, ako postupovať pri žiadosti o zamestnanie a pracovnom pohovore.

Súčasťou dvojdňového vzdelávacieho podujatia boli aj praktické workshopy, ktoré študenti absolvovali v sobotu. Menšie pracovné skupiny im tak ponúkli možnosť hlbšie preniknúť do problematiky a nadviazať aktívny dialóg nielen s odborníkmi, ale aj samotnými pacientmi, ktorí sa s nimi prišli podeliť o svoje osobné príbehy.

Pacientske kazuistiky v podaní Doc. MUDr. Evy Goncalvesovej, CSc., primárky Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Centra pre pľúcnu artériovú hypertenziu NÚSCH, im ponúkli príležitosť zoznámiť sa s diagnostickými metódami, diferenciálne diagnostickými úvahami a liečebnými postupmi pri konkrétnych klinických situáciách, ale aj poznať a pochopiť pohľad pacienta na ochorenie a jeho liečbu.

Špeciálny certifikovaný kurz „PREŽI“ zameraný na tréning úspešného zvládnutia následkov zdravia a život ohrozujúcich stavov, ktoré môžu vzniknúť napr. následkom teroristického útoku, bol posta¬vený na vytvorení „reálnych“ situácií, ktoré vytvorili figuranti z radov profesionálnych záchranárov.

V neposlednom rade si študenti mali možnosť absolvovať vzdelávací program „Taktická psychológia“, kde si precvičili techniky a metódy z každodennej praxe. Fascinujúci program „Insights ®Discovery do osobnej efektivity“, ktorý buduje spoločný jazyk cez symboliku farieb, pomohol účastníkom objaviť rozmanité osobnosti a ich potreby, prispôsobiť sa rôznym komunikačným situáciám a vďaka tomu zlepšiť vzájomné vzťahy a spoluprácu.

Každý študent teraz napíše vlastnú seminárnu prácu na zdravotnícku tému. „Je výnimočné, že študenti sú ochotní dobrovoľne robiť seminárne práce. Som presvedčený, že to, čo vyprodukujú, bude naozaj výnimočnej kvality, pretože je to postavené na dobrovoľnosti. Myslím, že súperenie medzi sebou bude pre nich prínosom, budú sa musieť kvalitatívne vymedziť voči ostatným, ak chcú uspieť. To je niečo, čo im do ich profesionálnych životov dá veľkú výhodu, pretože takýmto spôsobom vedia budovať svoje profesionálne sebavedomie. Bude zaujímavé vypočuť si ich názory na témy, ktoré sú teraz hot topic,“ povedal prvý prodekan Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD.

Práce musia študenti odovzdať do 10. februára 2017. V marci ich budú obhajovať pred odbornou porotou zloženou z popredných slovenských odborníkov. Stretnú sa v nej doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc. , doc. PharmDr. Ján Klimas, PhD. Predsedať jej bude prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc. Študenti si môžu vybrať z tém ako eutanázia, interrupcia, homeopatia, výživové doplnky, reklama na lieky, či prínosy a riziká liečby pacienta viacerými liekmi a liečebnými postupmi naraz.

„Sú to témy, ktoré sú veľmi zaujímavé z hľadiska filozofie. Cieľom bolo, aby sa študenti zamysleli. Lekár by mal mať širší rozhľad, mal by byť aj čiastočne filozofom, to je čosi, čo momentálna spoločnosť nerešpektuje, respektíve na to zabúda. Práce, kde budú len fakty, nebudú tak dobre hodnotené, ako tie, kde budeme vidieť, že sa študent naozaj zamyslel a snažil sa nájsť pravdu v danej otázke,“ vysvetlila prodekanka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Študenti, ktorí sa zúčastňujú projektu, získajú nielen veľké množstvo nových vedomostí a skúseností z praxe. Autori desiatich najlepších seminárnych prác nazrú priamo do kuchyne výroby liekov a pôjdu na exkurziu do jedného z výrobných závodov Sanofi. Víťazný študentský spolok získa finančnú výhru na podporu vzdelávania vo výške 4 000 eur. Ďalší študentský spolok získa výhru vo výške 1 000 eur. Všetci účastníci vzdelávacieho programu si odniesli certifikát o jeho úspešnom absolvovaní., dodala Kujanová.

***


O spoločnosti Sanofi

Sanofi, vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Sanofi svoje aktivity realizuje prostredníctvom piatich obchodných jednotiek: Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia, všeobecné lekárstvo a rozvíjajúce sa trhy, Sanofi Genzyme a Merial. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

Obozretné vyhlásenia spoločnosti Sanofi

Táto tlačová správa obsahuje obozretné vyhlásenia, ktoré sú definované v Zákone o procesnej reforme ochrany súkromných informácií z roku 1995, v znení neskorších úprav. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami. Tieto vyhlásenia zahŕňajú zahŕňajú informácie o vývoji produktov, finančné prognózy a odhady, vrátane predpokladov, vyhlásení o plánoch, cieľoch a očakávaniach s ohľadom na budúce udalosti, operácie, produkty a služby, ako aj vyhlásení o budúcich činnostiach. Obozretné vyhlásenia sa všeobecne identifikujú pomocou výrazov „očakávať“, „predpokladať“, „veriť“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „plánovať“ a podobných vyjadrení. Hoci vedenie spoločnosti Sanofi verí, že očakávania vyjadrené v takýchto obozretných vyhláseniach sú racionálne, upozorňuje investorov, že obozretné vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, z ktorých mnohé je ťažko predvídať a vo všeobecnosti nie sú pod kontrolou spoločnosti Sanofi a ktoré by mohli spôsobiť významné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a vývojom a tými, ktoré boli uvedené, predpokladané alebo plánované v obozretných informáciách a vyhláseniach.Tieto riziká a neistoty zahŕňajú, okrem iného, neistoty, ktoré sú súčasťou výskumu a vývoja, budúce klinické dáta a analýzy vrátane post-marketingových dát a analýz, rozhodnutia regulačných autorít, ako napríklad FDA alebo EMA týkajúce sa toho či a kedy schvália nejaký liek, zariadenie alebo biologickú aplikáciu, ktoré môžu byť podané pre akýchkoľvek produktových kandidátov, ako aj ich rozhodnutia týkajúce sa označovania a iných skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť a komerčný potenciál takýchto produktových kandidátov, absencia záruky, že produktový kandidát, ak bude schválený, bude komerčne úspešný, budúce schvaľovanie a komerčný úspech terapeutických alternatív, ako aj alternatív diskutovaných alebo identifikovaných vo verejných súboroch s SEC a AMF vytvorených spoločnosťou Sanofi vrátane tých, ktoré boli vymenované pod „Rizikovými faktormi“ a „Upozornením na obozretné vyhlásenia“ vo výročnej správe spoločnosti Sanofi vo Formulári 20-F pre rok končiaci 31. decembrom 2015. Spoločnosť Sanofi okrem povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo revíziu akýchkoľvek obozretných informácií alebo vyhlásení.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: 

Mgr. Erika Zimanová

Ing. Beáta Kujanová

PR Director

Komunikačný manažér

Accelerate , s.r.o.

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.

Tupého 25/A, 831 03 Bratislava

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Mobil: + 421 911 130 834

Mobil: +421 915 999 460

e-mail: zimanova@accelerate.sk

e-mail : beata.kujanova@sanofi.com


Kód materiálu: SACS.SA.16.10.1029
Vydané: 4.10.2016


 

[ ↑ K obsahu ↑ ]