Nachádzate sa tu:   Úvod » Mediálne centrum » Tlačové správy » Zníženie hmotnosti zlepší funkciu obličiek a môže zabrániť ich zlyhaniu2. 3. 2017:

Zníženie hmotnosti zlepší funkciu obličiek a môže zabrániť ich zlyhaniu

Obezita výrazne zaťažuje a poškodzuje obličky. Vedie k chronickej chorobe, ktorá súvisí so zmenami štruktúry obličiek, ich zhoršenou funkciou a postupným zlyhávaním. Obličky obéznych ľudí musia s rastúcou hmotnosťou tela pracovať intenzívnejšie, filtrujú viac krvi a najmä splodín metabolizmu. Vzťah obezity a ochorenia obličiek je témou tohtoročného Svetového Dňa obličiek, ktorý sa uskutoční 9. marca.

Bratislava – 28. februára 2017 - S obezitou sa často spája diabetes mellitus 2. typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej. Všetky tieto ochorenia zvyšujú riziko chronického ochorenia obličiek a priamo súvisia s jeho rozvojom. Sú významným rizikovým faktorom chronického zlyhávania obličiek, vzniku močových kameňov a zhubného nádoru obličky.

„Takzvaná obezitová nefropatia patrí aj medzi smrteľné ochorenia. Aj transplantácia obličiek u obéznych pacientov je spojená s technickými i zdravotnými komplikáciami, vyšším počtom odmietnutých štepov a úmrtí po transplantácii“, uvádza doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH, hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu v Slovenskej republike.

Ľudia trpiaci obezitou majú 2 až 7 - krát vyššie riziko chronického zlyhávania obličiek ako ľudia s normálnou hmotnosťou. Obezita výrazne zvyšuje aj riziko akútneho zlyhania obličiek. Hoci sa môže zdať, že tento vážny stav ohrozujúci život vzniká náhle, zvyčajne je výsledkom dlhodobých mnohoročných chorobných procesov, ktoré obezita výrazne ovplyvňuje.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka.

Na Slovensku trpí obezitou každý piaty človek, polovica Slovákov je obéznych alebo má nadhmotnosť. Vo svete trpí obezitou takmer 600 miliónov ľudí. Ľudia s BMI vyšším ako 40 majú až 7-násobné riziko zlyhania obličiek. Obezitou trpí 20 až 30 percent transplantovaných pacientov. Poškodenie obličiek obezitou je komplexné, deje sa na viacerých úrovniach rôznymi spôsobmi a chorobné deje sa vzájomne znásobujú. Hovoríme o obezitovej nefropatii, ktorá zahŕňa patologické funkčné a štrukturálne zmeny obličiek. Obličky u obéznych ľudí sú chorobne zväčšené, membrány glomerulov sú zhrubnuté, zväčšujú sa aj glomeruly. V obličkovej kapsule je zmnožené tukové tkanivo, čo následne utláča tkanivo obličiek. Pri obezite vzniká zvýšený prietok plazmy obličkami a zvýšená glomerulová filtrácia - obličky sú zvýšene namáhané. Prietok plazmy obličkami a glomerulová filtrácia sú u obéznych ľudí v porovnaní so štíhlymi vyššie o 31 až 51%.

U mužov s hmotnosťou nad 100kg preukázalo o 44% zvýšené riziko obličkových kameňov v porovnaní s mužmi s hmotnosťou pod 68kg. Keď sa rovnaké hmotnostné kategórie použili u žien, zistilo sa zvýšené riziko u mladších žien o 92% a u starších žien o 89% percent. Obezita ako aj nadmerne vysoký energetický príjem sú tiež dôležité rizikové faktory pre rakovinu obličky. Cestou k prevencii odstráneniu obezity je dlhodobá, správna výživa a komplexná životospráva. Pomer cukrov, tukov a bielkovín musí byť v strave vyvážený. Ideálne je prijať 50 % zložitých sacharidov, 30 % tukov a 20 % bielkovín.

„Spoločnosť Sanofi v spolupráci so Slovenskou nefrologickou spoločnosťou podporuje každoročné konanie Svetového dňa obličiek na Slovensku. Tento rok si dôležitosť zdravia obličiek pripomíname u nás už po desiaty krát, rovnako ako vo svete. Medzi doterajšie témy patrili napríklad Deti a obličky, Darcovstvo obličiek, Chronické ochorenia obličiek, Kontrola diabetu a obličky či Ochrana srdca a obličky. Obezita a jej vzťah k ochoreniam obličiek sa stali jubilejnou desiatou témou Svetového dňa obličiek, pretože sa týkajú veľkej časti obyvateľov vyspelých krajín“, uviedla Ing. Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi.

Dostatočný a pravidelný príjem tekutín, napríklad nízko-mineralizovaných vôd, preukázateľne podporuje látkovú výmenu a zvyšuje energetický výdaj organizmu až o 30 percent. Nedostatočný príjem tekutín môže naopak viesť až k prejedaniu. Sladené nápoje treba podľa odborníkov z pitného režimu úplne vylúčiť. Pravidelné pitie sladených nápojov 1,6-násobne zvyšuje riziko nadváhy a obezity. Pol litra denne môže znamenať 12 kíl navyše za jediný rok.

Zdravým životným štýlom, správnou výživou a dostatočným pohybom sa dá výrazne predchádzať obezite, rozvoju pridružených ochorení spojených s metabolickým syndrómom a tým aj rozvoju chronického ochorenia obličiek. Zníženie hmotnosti a množstva viscerálneho telesného tuku môže zvrátiť alebo aspoň spomaliť poškodzovanie obličiek a vedúceho k ich zlyhaniu.

###


O spoločnosti Sanofi

Sanofi, vedúca spoločnosť v oblasti zdravotnej starostlivosti, skúma, vyvíja a prináša terapeutické riešenia so zameraním na potreby pacientov. Sanofi svoje aktivity realizuje prostredníctvom piatich obchodných jednotiek: Diabetes a kardiovaskulárne ochorenia, všeobecné lekárstvo a rozvíjajúce sa trhy a Sanofi Genzyme. Spoločnosť Sanofi je kótovaná na burzách v Paríži (EURONEXT: SAN) a New Yorku (NYSE: SNY).

Obozretné vyhlásenia spoločnosti Sanofi

Táto tlačová správa obsahuje obozretné vyhlásenia, ktoré sú definované v Zákone o procesnej reforme ochrany súkromných informácií z roku 1995, v znení neskorších úprav. Obozretné vyhlásenia sú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými skutočnosťami. Tieto vyhlásenia zahŕňajú zahŕňajú informácie o vývoji produktov, finančné prognózy a odhady, vrátane predpokladov, vyhlásení o plánoch, cieľoch a očakávaniach s ohľadom na budúce udalosti, operácie, produkty a služby, ako aj vyhlásení o budúcich činnostiach. Obozretné vyhlásenia sa všeobecne identifikujú pomocou výrazov „očakávať“, „predpokladať“, „veriť“, „zamýšľať“, „odhadovať“, „plánovať“ a podobných vyjadrení. Hoci vedenie spoločnosti Sanofi verí, že očakávania vyjadrené v takýchto obozretných vyhláseniach sú racionálne, upozorňuje investorov, že obozretné vyhlásenia podliehajú rozličným rizikám a neistotám, z ktorých mnohé je ťažko predvídať a vo všeobecnosti nie sú pod kontrolou spoločnosti Sanofi a ktoré by mohli spôsobiť významné rozdiely medzi skutočnými výsledkami a vývojom a tými, ktoré boli uvedené, predpokladané alebo plánované v obozretných informáciách a vyhláseniach.
Tieto riziká a neistoty zahŕňajú, okrem iného, neistoty, ktoré sú súčasťou výskumu a vývoja, budúce klinické dáta a analýzy vrátane post-marketingových dát a analýz, rozhodnutia regulačných autorít, ako napríklad FDA alebo EMA týkajúce sa toho či a kedy schvália nejaký liek, zariadenie alebo biologickú aplikáciu, ktoré môžu byť podané pre akýchkoľvek produktových kandidátov, ako aj ich rozhodnutia týkajúce sa označovania a iných skutočností, ktoré by mohli ovplyvniť dostupnosť a komerčný potenciál takýchto produktových kandidátov, absencia záruky, že produktový kandidát, ak bude schválený, bude komerčne úspešný, budúce schvaľovanie a komerčný úspech terapeutických alternatív, ako aj alternatív diskutovaných alebo identifikovaných vo verejných súboroch s SEC a AMF vytvorených spoločnosťou Sanofi vrátane tých, ktoré boli vymenované pod „Rizikovými faktormi“ a „Upozornením na obozretné vyhlásenia“ vo výročnej správe spoločnosti Sanofi vo Formulári 20-F pre rok končiaci 31. decembrom 2016. Spoločnosť Sanofi okrem povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu alebo revíziu akýchkoľvek obozretných informácií alebo vyhlásení.

Organizátor podujatia:

Odborný garant podujatia:

Pre viac informácií prosím kontaktujte: 

Mgr. Erika Zimanová

Ing. Beáta Kujanová

PR Director

Komunikačný manažér

Accelerate , s.r.o.

sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o.

Tupého 25/A, 831 03 Bratislava

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Mobil: + 421 911 130 834

Mobil: +421 915 999 460

e-mail: zimanova@accelerate.sk

e-mail : beata.kujanova@sanofi.com


Kód materiálu: SACS.SA.17.02.0239
Vydané: 28.2.2017


 

[ ↑ K obsahu ↑ ]