Správy zo spoločnosti Zentiva

15. decembra 2020    /    Témy

Losartan 50mg

Zentiva bola upozornená na potenciálny problém s jednou šaržou lieku Losartan 50mg dodanou na slovenský trh. Konkrétne išlo o podozrenie na zámenu blistrov v balení lieku.

Boli prijaté dve reklamácie, ktoré boli prešetrené do 24 hodín. Doterajším  vyšetrovaním bolo zistené, že v spoločnosti Zentiva NENASTALA zámena liekov a liek v reklamovaných vzorkách bol správny a je v súlade s informáciami uvedenými na vonkajšom obale. Toto tvrdenie potvrdzujú aj výsledky analýzy vykonanej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ukázalo sa, že u malého počtu balení sa môžu vyskytovať nesprávne informácie vytlačené na fólii. Tento problém je urgentne vyšetrovaný externou tlačiarňou a dodávateľom fólií. S cieľom zaistiť bezpečnosť pacientov boli dve šarže lieku stiahnuté z trhu, čo umožní 100% vyšetrenie.

Zentiva sa zaviazala k transparentnosti a v tejto veci bude naďalej úzko spolupracovať so slovenským Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). V Zentive je kvalita našou najvyššou prioritou a usilujeme sa podporovať potreby pacientov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Kontakt pre médiá:

Mounira Lemoui
Head of Communications
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Mobil: (+420) 727 873 159
E-mail:
mounira.lemoui@zentiva.com