Správy zo spoločnosti Zentiva

Laureát Nobelovej ceny odovzdáva českým študentom ocenenia za výskum v oblasti rakoviny a liekových interakcií

22. júna odovzdal laureát Nobelovej ceny za chémiu Jean-Marie Lehn cenu spoločnosti Sanofi v oblasti farmácie doktorandom za výsledky ich výskumu opísané v troch vedeckých štúdiách zameraných na rakovinu, liekové interakcie a predklinický vývoj liekov.

Víťazmi sa stali študenti farmaceutickej fakulty v Hradci Králové, Lekárskej fakulty v Olomouci a Ústavu makromolekulární chemie, ktorí si spoločne s uznaním za svoju prácu rozdelili aj peňažnú odmenu vo výške 100 000 českých korún a stáže v prestížnom laboratóriu vo Francúzsku.

Súťaž talentovaných študentov farmácie organizuje Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Prahe spoločne so spoločnosťou Sanofi Group už od roku 2009.

"Skupina Sanofi investuje do výskumu v Českej republike každoročne približne 700 miliónov korún a časť týchto peňazí je venovaná aj na výskum na univerzitnej pôde," vysvetľuje tlačový hovorca Sanofi Group v Českej republike Filip Hrubý a dodáva, že autori dvoch najlepších vedeckých prác získavajú študijný pobyt v niektorom zo špičkových francúzskych laboratórií. Spoločnosť Sanofi navyše venuje každoročne do súťaže aj peňažnú cenu vo výške 100 000 korún, o ktorú sa podelia autori troch najlepších prác.

"Záujem študentov o súťaž neustále rastie a podobne sa zvyšuje aj kvalita predkladaných projektov," vyjadril sa Rachid Makhloufi, atašé Veľvyslanectva Francúzskej republiky v Prahe pre vedu a vyššie vzdelávanie a súčasne aj člen odbornej hodnotiacej komisie.

Cenu odovzdal víťazom profesor Jean-Marie Lehn, vedec ktorý spoločne s dvoma ďalšími kolegami získal v roku 1987 Nobelovu cenu za objav syntetických makrocyklických zlúčenín, ktorých vlastnosťou sú interakcie špecifické pre konkrétne štruktúry na základe vysoko selektívnej väzby s iónmi a molekulami.

Tento rok porotu najviac zaujala práca Evy Koziolovej z Ústavu makromolekulární chemie Českej akadémie vied. Práca skúmala možnosti spôsobov liečby nádorov, pri ktorých by sa neprejavovali nežiaduce vedľajšie účinky. Druhú cenu získal Tomáš Smutný z Fakulty farmácie v Hradci Králové, ktorý posledné roky skúmal enzýmy s významnou účasťou na metabolizme liekov a ktoré sú základom pre viaceré liekové interakcie.

"Ocenenie je bezpochyby spôsobom, ako sa lepšie dostať do povedomia širšej vedeckej obce. Súčasťou ocenenia je financovanie študijného pobytu v niektorom z vedeckých laboratórií vo Francúzsku. Veľmi rád by som položil základy plodnej vedeckej spolupráce a prehĺbil si znalosti v oblasti molekulárnej farmakokinetiky," hovorí Smutný a dodáva, že vzhľadom na veľmi výraznú konkurenciu považuje ocenenie za veľkú poctu.

Súhlasí s tým aj Kristýna Krasulová z Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá skončila na tretej priečke. "Konkurencia bola naozaj veľká. Moja radosť zo získaného ocenenia je o to väčšia." "Možnosť na prezentovanie výsledkov svojej vedeckej práce v angličtine pred odbornou komisiou bola nezaplatiteľnou skúsenosťou," hovorí. Ocenenia odovzdávalo Veľvyslanectvo Francúzskej republiky Prahe vo svojom sídle v Buquoyskom paláci v Prahe v prítomnosti Jeho Excelencie Jeana-Pierra Asvazadouriana, veľvyslanca Francúzskej republiky v Českej republike.

 

Cena skupiny Sanofi za farmáciu v roku 2016

Miesto Meno Pracovisko Názov práce
1. Eva KOZIOLOVÁ Ústav makromolekulární chemie, Česká akademie věd ‘Development of polymeric conjugates of drugs effective in the treatment of very resistant solid tumours (Vývoj polymérových konjugátov liekov účinných pri liečbe veľmi rezistentných pevných nádorov)’
2. Tomáš SMUTNÝ Farmaceutická fakulta v Hradci Královém – Univerzita Karlova v Praze ‘New in vitro liver models for preclinical drug development (Nové pečeňové modely in-vitro pre predklinický vývoj liekov)’
3. Kristýna KRASULOVÁ Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc ‘Enantio-specific interactions between clinically used drugs and liver cytochrome P450 (Enantio-špecifické interakcie medzi klinicky používanými liekmi a pečeňovým cytochrómom P450)’

Aktualizované: 7. februára 2017

Spoločnosť Zentiva je tretí * najväčší a najrýchlejšie rastúci výrobca generík v Európe.