Správy zo spoločnosti Zentiva

Kariérne dni farmaceutov 2024

2. apríla 2024    /    Novinky

Kariérne dni farmaceutov 2024 Bratislava a Košice, Slovensko

V marci sa Zentiva zúčastnila dvoch najväčších veľtrhov práce vo farmaceutickom prostredí na Slovensku. Kariérne dni farmaceutov 2024 v Bratislave, organizované Slovenským spolkom študentov farmácie sa tradične uskutočnili na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského. Spolok košických študentov farmácie aj tento rok zorganizoval Dni pracovných príležitostí, ktoré sa odohrali na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Našu spoločnosť Zentiva ako zamestnávateľa v Bratislave i v Košiciach s príbehom predstavil PMO/Digital manager Samuel Medvecký a potenciálnu kariéru u nás priblížil poslucháčom aj na svojom príklade Head of Sales Matúš Uličný v prezentácii s názvom Zentiva – miesto pre sebarealizáciu.

Aj tento rok sme sa pri našich výstavných stánkoch tešili obrovskému záujmu v oboch mestách. Študentom a poslucháčom v Bratislave sa prihovárali a aktívne odpovedali na otázky: Ľubomíra Petényi, Timea Snováková, Matej Fábry, Lenka Zálešáková, Silvia Šimonová, Patrícia Medvecká, Alžbeta Kraľovičová a  Lenka Nagyová. V Košiciach to boli nasledovné kolegyne a kolegovia: Janka Hricová, František Gabera, Judita Makrócyová, Sylvia Škubová, Ľuboš Jakubčin, Marcel Morovský, Ľubomír Papp, Ľubomíra Petényi a Magdalena Zacharová.

Všetkým patrí vďaka.

Spolupráca a komunikácia s univerzitami prináša výhody všetkým účastníkom. Veríme, že sa s mnohými študentami stretneme aj v budúcnosti. V lekárňach, v partnerských organizáciách alebo ako s kolegami v Zentive.