Udržateľnosť @Zentiva

V Zentive zabezpečujeme dodávky vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov ľuďom, ktorí sú na ne odkázaní každý deň v Európe aj mimo nej. Robíme to udržateľným spôsobom.
Naša stratégia udržateľnosti je postavená na 3 pilieroch: Ľudia, Partneri a Naša planéta a riadi sa výsledkami hodnotenia ESG (Environmental, Social, Governance).


 

3 piliere našej stratégie udržateľnosti:


Ľudia

Budujeme Zentivu ako skvelé miesto na prácu, kde každý môže byť sám sebou. Staráme sa o našich ľudí, ich blízkych a ľudí, ktorým poskytujeme služby, transparentne komunikujeme a vytvárame hodnoty ako jeden tím.

 


 


Partneri

Budujeme udržateľné vzťahy s našimi partnermi, ktorí zdieľajú rovnakú víziu ako my.


Planéta

Zentiva prispieva k zelenšej planéte tým, že sa zaväzuje byť uhlíkovo neutrálna do roku 2030. Dosiahneme to komplexnou klimatickou stratégiou, ktorá sa zameriava na znižovanie emisií uhlíka, získavanie zdrojov z obnoviteľných zdrojov energie, znižovanie spotreby vody a energie a odpadu. Výsadbou stromov a investíciami do projektov v oblasti biodiverzity pomáhame planéte zostať zdravou.

 


„V Zentive je každý z nás jedinečný, odlišný, ale spája nás spoločné poslanie pomáhať ľuďom dobre žiť prostredníctvom vývoja a dodávok vysokokvalitných cenovo dostupných liekov. Verím, že ľudia a téma udržateľnosti musia ísť ruka v ruke, aby sa veci dali do pohybu. Všetko to začína u každého jedného z nás a našej schopnosti zmeniť spôsob, akým žijeme, aby sme prispeli k zdravšej budúcnosti.”
Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability.

Správa o udržateľnosti 2021

Prvýkrát zverejňujeme našu stratégiu a jej kroky. Prvá správa Zentivy o udržateľnosti poskytuje prehľad o prístupe spoločnosti k trvalej udržateľnosti, zahŕňa úspechy v roku 2021 a prináša výhľad a ambiciózne ciele, ku ktorým sa tím zaviazal, aby ukázal, že sa to dá – pre spoločnosť a pre našu planétu.

Objavte našu Správu o udržateľnosti a spoznajte ľudí, ktorí stoja za našimi aktivitami.