Udržateľnosť @Zentiva

V spoločnosti Zentiva zabezpečujeme dodávky vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov ľuďom, ktorí sú na ne každodenne odkázaní v Európe i mimo nej. Robíme to zdravým a udržateľným spôsobom. Naša stratégia udržateľnosti sa opiera o 3 piliere: ľudia, partneri a naša planéta a riadi sa zásadami ESG (Environmental, Social, Governance).

„V spoločnosti Zentiva je každý z nás jedinečný, odlišný, ale spája nás spoločné poslanie pomáhať ľuďom žiť dobre prostredníctvom vývoja a dodávok vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov. Som presvedčená, že ľudia a téma udržateľnosti musia ísť ruka v ruke, aby sa veci pohli dopredu. Všetko sa začína u každého z nás tým, že zmeníme spôsob života, aby sme prispeli k zdravšej budúcnosti.”
Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability

Zistite viac o nás a našich ambíciách pre zajtrajšok. Staráme sa o ľudí, partnerov a našu planétu.

Správa o udržateľnosti

Správa o udržateľnosti spoločnosti Zentiva za rok 2022 zverejňuje nefinančné témy s odkazom na štandardy GRI. Spoločnosť tiež predstavuje ambiciózny výhľad na rok 2023, ktorý ukazuje jednoznačný záväzok k ďalšiemu progresu vo všetkých oblastiach ESG. Objavte všetky detaily!

Spoločnosť Zentiva zverejňuje svoju stratégiu udržateľnosti a opatrenia. Zoznámte sa so správou a spoznajte ľudí, ktorí stoja za našimi aktivitami.

2022

2021

Sustainability Report 2022

Sustainability Report 2021