Staráme sa

"Staráme sa" je synonymom realizácie našej stratégie udržateľnosti. Zameriavame sa na naše tri piliere a sme odhodlaní starať sa o našich ľudí a ľudí, ktorým slúžime, o našich partnerov a o našu planétu.

handsVďaka implementovanému riadeniu, ktoré je vedené na výkonnej úrovni spoločnosti, sme hrdí, že sme vytvorili Stratégiu udržateľnosti spoločnosti Zentiva s jej krátkodobými, strednodobými a dlhodobými cieľmi podľa zásad E (Environmental), S (Social) a G (Governance). Vychádzajúc z hĺbkovej analýzy definovania našej významnosti a skúmania rizík, implementujeme plán smerujúci k udržateľnej budúcnosti.

Je dobre známe, že rast globálnych ekonomík a industrializácia priamo ovplyvňujú budúcnosť našej planéty. Súhlasíme s cieľmi Parížskej dohody, ktorá sa zaoberá zmenou klímy a v rámci ktorej  sa vlády okrem iného dohodli, že udržia zvyšovanie globálnej priemernej teploty a že sa budú usilovať obmedziť toto zvyšovanie na 1,5 °C do roku 2050. Sme presvedčení, že každý musí prispieť podľa svojich najlepších schopností, pričom nás spája jeden cieľ: chceme zabezpečiť, aby si budúce generácie mohli užívať život rovnako ako my. Zentiva ako výrobca vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov produkuje emisie oxidu uhličitého a plne si uvedomuje svoj vplyv na životné prostredie. Chceme prijať výzvu a zohrať dôležitú úlohu tým, že sa pripojíme k celosvetovému hnutiu a opatreniam na zvrátenie klimatických zmien, ktoré môžu zachrániť našu planétu. Tieto myšlienky sú základom našej klimatickej stratégie, ktorou sa riadime.

Udržateľnosť považujeme za integrovanú a základnú súčasť našej obchodnej stratégie. Veríme, že so správnym riadením a transparentnými etickými a kompatibilnými normami môžeme dosiahnuť zmenu. Jadro našej práce tvorí posudzovanie rizík a významnosti, ktoré určuje smerovanie spoločnosti Zentiva.

Viac informácií o našej stratégii udržateľnosti, ako aj o projektoch a opatreniach realizovaných v spoločnosti nájdete na našej stránke o Udržateľnosti.