Staráme sa

Sme hrdí na to, že naši ľudia majú silný zmysel pre podnikanie a zodpovednosť. To nám umožní dosiahnuť výsledky, na ktorých záleží, a splniť svoj sľub pre našich ľudí, pre ľudí, ktorým slúžime, pre našich partnerov a všetkých ostatných obyvateľov našej planéty. Našou ambíciou je urobiť zo Zentivy skvelé miesto pre prácu a zaistiť zdravý a udržateľný prístup vo všetkom, čo robíme. Plánujeme na zajtra a konáme už dnes; preto sme si stanovili ambiciózne ciele.

Staráme sa o svojich ľudí a o ľudí, ktorým slúžime

Zentiva a COVID

COVID-19 zmenil svet aj svet Zentivy. Rovnako ako v mnohých iných spoločnostiach sme boli nútení prepojiť sa novým spôsobom a reagovať na nové výzvy v nepredvídateľnom prostredí. Pre nás v Zentive bolo od prvého momentu jasné, že si nemôžeme dovoliť žiadne prerušenie našej činnosti podnikania. Ako výrobca liekov vieme, že ľudia sa na nás spoliehajú, že im každý deň zaistíme dodávky liekov, ktoré potrebujú. To nás motivovalo prekonať krízu.

  Na čo sme hrdí:
 • zabezpečili sme nepretržitý prísun našich liekov,
 • na uspokojenie rastúceho dopytu sme rozšírili naše aktivity v oblasti dodávok liekov,
 • začali sme vyrábať SANICOR, náš dezinfekčný prostriedok, v rekordne krátkom čase,
 • po celý čas sme chránili našich ľudí a vyhýbali sa hromadným stretnutiam v našich výrobných závodoch,
 • áš tím sme podporili niekoľkými aktivitami pre zdravie, myseľ a pohodu.

Zentiva a očkovanie

V Zentive veríme, že očkovanie nám pomôže v boji proti COVID-19. Zaviazali sme sa informovať našich ľudí o výhodách a rizikách očkovania a robíme to tak, že spolupracujeme s kľúčovými mienkotvornými lídrami a vedeckými asociáciami. Na základe transparentných a spoľahlivých informácií veríme, že dokážeme podporiť našich zamestnancov, aby sa rozhodli správne.

#WeHelpOthers

Solidarita znamená starostlivosť: Niet pochýb o tom, že srdcia a mysle našich ľudí sú otvorené tým, ktorí to potrebujú najviac V spoločnosti Zentiva sme spustili našu iniciatívu #WeHelpOthers, teda #PomáhameOstatným. Od roku 2020 sme vykonali niekoľko iniciatív. Ďakujem všetkým našim kolegom za ich nápady a úsilie a mnohým ďalším, ktorí si našli čas na pomoc druhým.

Staráme sa o našich partnerov

Úspešní môžeme byť iba vtedy, ak budeme spolupracovať s našimi dôveryhodnými partnermi – bez ohľadu na to, či sa to týka oblastí, kde vyvíjame, vyrábame, poskytujeme alebo sa staráme. Dôkladne si vyberáme našich partnerov a očakávame, že budú uplatňovať naše vysoké štandardy a etické zásady.

Naši partneri vo výskume  

Zentiva je zakladajúcim členom farmaceutickej platformy The Parc, ktorá ponúka postgraduálny program a je založená na spolupráci medzi akademickými a priemyselnými partnermi. Umožňuje Vám riešiť skutočné problémy priamo súvisiace s niektorými z dnešných veľkých výziev a implementovať výsledky do skutočných produktov!

Zistite viac

Naši partneri vo výrobe

Naše celkové výrobné kapacity, ktoré stoja predovšetkým na 4 plne vlastnených závodoch, dopĺňa sieť externých výrobcov. Viac ako 100 dlhodobých partnerov nám pomáha zabezpečovať dodávky vysokokvalitných a dostupných liečiv, na ktoré sa ľudia spoliehajú.

Zentiva sa zaväzuje zodpovedne nakupovať. Tam, kde činnosti spadajú mimo priamej kontroly Zentivy, náš tím spolupracuje na zabezpečení spravodlivých, etických a vyhovujúcich dodávok. Nového dodávateľa je možné pridať iba vtedy, ak úspešne absolvuje audit a potvrdí, že spĺňa očakávané štandardy. Vykonáva sa priebežné hodnotenie na základe rizika a výsledky pravidelne kontroluje Výbor pre etiku a dodržiavanie predpisov Zentiva (Compliance Commitee). Ak sa chcete dozvedieť viac, nájdete tu náš kódex správania pre dodávateľov (Suppliers Code of Conduct). Spoločne sme si stanovili ambíciu dosiahnuť úroveň zákazníckych služieb na úrovni 97 % a vďaka angažovanosti nášho tímu a dobrej spolupráci s našimi partnermi sme dosiahli súčasnú úroveň 96 %.

 

Zent2U – naše B2B podnikanie

B2B podnikanie sme zaradili do centra nášho plánu rastu. Sme lídrom v oblasti nákladov venovaných na urológiu, kardiológiu, onkológiu a lieky proti bolesti a špecializujeme sa na technológie hormónov, sterilné látky a tablety. Máme vlastný vývoj a konkurencieschopné, vysokokvalitné výrobné závody. Ukazujeme vysokú prevádzkovú intenzitu, prevádzame viac ako 80 produktov ročne a ťažíme z globálnych regulačných skúseností.
Viac informácií nájdete na https://www.zent2u.com.

Staráme sa o našu planétu

V Zentive sa staráme o našu planétu. Preto sme začali našu kampaň Planéta Z, kde združujeme všetky iniciatívy, ktoré nás približujú k našej ambícii: byť do roku 2030 uhlíkovo neutrálni. Už dnes konáme pre udržateľný zajtrajšok.

Na čo sme hrdí:

 • V roku 2020 sme znížili emisie skleníkových plynov, rozsahy 1 a 2 o 40 %, v rozsahu 3 v súčasnosti pracujeme na zlepšení a zdokonalení zberu údajov.
 • Prijímame správne opatrenia, čo dokazuje aj to, že sme nedostali žiadne environmentálne sankcie.
 • Vyrábame už jednu štandardnú výrobnú jednotku so spotrebou elektrickej energie 0,101 kWh, 0,5 l vody a 7 g odpadu (z toho 1,8 g/nebezpečný odpad SMU).
 • Sme v procese implementácie TCFD (= pracovná skupina pre finančné zverejňovanie súvisiace so zmenou klímy) do roku 2023.
 • Konať sociálne zodpovedne a angažovať sa počas celého roka za udržateľnú budúcnosť.
 •