Informácie pre dodávateľov

Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti Sanofi (zahrnujúci spoločnosť Zentiva) stanovujú základné podmienky, na základe ktorých sa Zentiva a druhá zmluvná strana (ďalej len „dodávateľ“) zaväzujú k uzavretiu a k realizácii zmluvného vzťahu. Všeobecné dodacie podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky a v okamihu potvrdenia akceptácie objednávky dodávateľom sa stávajú záväznými pre obidve zmluvné strany.

Všeobecné dodacie podmienky sú dostupné k stiahnutiu v slovenskom a anglickom jazyku a sú aktuálne k 1.1.2014 :

Všeobecné dodacie podmienky Sanofi Group (pdf, 240 kB)  | General Terms of Delivery, Sanofi Group (pdf, 238 kB)
Etický kódex skupiny Sanofi (pdf, 4,38 MB)  | Sanofi Code of Ethics (pdf, 2,14 MB)