Onkológia

Onkológia Zentiva predstavuje jednu z kľúčových terapeutických oblastí spoločnosti. Zameriava sa na liečbu širokého spektra onkologických a onkohematologických ochorení a podpornú liečbu sprevádzajúcu tieto choroby. Plne podporujeme zlepšenie kvality života pacientov s nádorovým ochorením.