Poskytujeme

Zentiva

Naším cieľom je, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujú široký prístup k vysokokvalitným a cenovo dostupným liekom. Sme hrdí na to, že naše značkové generické a voľnopredajné portfólio aktívne podporuje každodenné potreby ľudí v oblasti zdravotnej starostlivosti a zároveň pomáha vládam v celej Európe budovať a udržiavať udržateľný systém zdravotnej starostlivosti pre spoločnosť.

Keďže stojíme po boku zdravotníckych pracovníkov, farmaceutov a osôb s rozhodovacou právomocou v zdravotníctve, máme rovnaký zmysel pre sociálnu povinnosť pomáhať znižovať náklady a zlepšovať prístup k zdravotnej starostlivosti. Vďaka pokračujúcej expanzii na nové trhy a tímu s víťazným duchom dokážeme dodať viac liekov, ktoré ľudia potrebujú každý deň, v Európe i mimo nej.

Zentiva

V spoločnosti Zentiva poskytujeme splnomocnenie našim krajinským organizáciám, aby slúžili našim zákazníkom podľa ich potrieb. Asi polovica trhov, ktoré prevádzkujeme, sú trhy riadené lekármi, druhá polovica trhov je dobre vyvážená medzi trhmi riadenými lekárňami a trhmi riadenými tendrami/veľkoobchodníkmi. Preto sa na každý trh pozeráme individuálne, spájame sa a počúvame našich partnerov, aby sme identifikovali potreby. Vďaka pokračujúcej expanzii na nové trhy a víťaznému tímu môžeme dodávať viac vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov, ktoré ľudia potrebujú každý deň, v Európe i mimo nej.

B2B – Dovoľte nám predstaviť Vám Zent2U

B2B podnikanie sme zaradili do centra nášho plánu rastu. Sme lídrom v oblasti nákladov venovaných na urológiu, kardiológiu, onkológiu a lieky proti bolesti a špecializujeme sa na technológie hormónov, sterilných látok a tabliet. Máme vlastný vývoj a konkurencieschopné, vysokokvalitné výrobné závody. Ukazujeme vysokú prevádzkovú intenzitu, prevádzame viac ako 80 produktov ročne a ťažíme z globálnych regulačných skúseností.

Viac informácií nájdete na https://www.zent2u.com