Slúžime

Keď sa Zentive darí, viac ľudí dostáva lieky, ktoré potrebujú.

V roku 2022 sme dokončili expanziu do Holandska a začali sme pôsobiť v Rakúsku. Okrem toho sme rozšírili našu prítomnosť v oblasti voľnopredajných produktov prostredníctvom akvizície značiek na hlavných trhoch strednej a východnej Európy a západnej Európy.

Dnes spoločnosť Zentiva pôsobí v 35 krajinách so sieťou 31 dcérskych spoločností a 7 pobočiek. Viac ako 1 900 členov obchodného tímu denne kontaktuje lekárov, lekárnikov a kľúčové zainteresované subjekty v oblasti zdravotníctva. V roku 2022 bolo na trh uvedených 152 molekúl a kombinácií, ktoré umožňujú cenovo dostupný prístup k vysokokvalitným liekom.

PPT

Zent2U – naše B2B podnikanie

Do centra nášho plánu rastu sme postavili B2B podnikanie. Ako nákladový líder v oblasti urológie, kardiológie, onkológie a produktov proti bolesti a tiež ako subjekt špecializujúci sa  na technológie v oblasti hormónov, sterilných látok a peliet pracujeme na širšom prístupe k vysokokvalitným a cenovo dostupným liekom. Preukazujeme vysokú prevádzkovú intenzitu, prinášame viac ako 80 produktov ročne a využívame globálne regulačné skúsenosti.

Zen2U ponúka:

Zent2U is offering