Vyvíjame


Ako popredný výrobca generík sa náš obchodný model zameriava na dostupnosť a cenovú prístupnosť našich produktov.

To nám však nebráni využívať naše know-how na investície do výskumu, ktorý je zameraný na zvyšovanie hodnoty a kvality života pacientov a spotrebiteľov.

Spoločnosť Zentiva má dve výskumné a vývojové centrá, v Prahe a v Ankleshwari. Náš výskumný a vývojový tím uplatňuje špičkové metodiky na vývoj a aktívne riadenie životného cyklu aktívnych farmaceutických zložiek, presadzuje inovácie vo formulácii liekov a prináša bioekvivalentné lieky s pridanou hodnotou európskym regulačným orgánom na posúdenie a schválenie. Okrem toho aktívne hľadáme spôsoby, ako ušetriť náklady a znížiť uhlíkovú stopu počas výroby a dodávania.

Innovation

V roku 2022 dosiahol náš vývojový tím míľnik, keď predstavil vôbec prvý liek s pridanou hodnotou spoločnosti Zentiva.

V krajinách Spojeného kráľovstva a EÚ je registrovaný život zachraňujúci onkologický liek s vyššou biologickou dostupnosťou, ktorý sa používa sa na liečbu ľudí s chronickou myeloidnou leukémiou a ľudí s akútnou lymfoblastickou leukémiou s pozitívnym chromozómom Philadelphia.

 

 

Interné kapacity nášho tímu sú rozšírené o sieť akademických partnerstiev vrátane hlavného programu The Parc a Programu otvorených inovácií.

O The Parc

Zentiva je zakladajúcim členom The Parc (The Pharmaceutical Applied Research Center), farmaceutickej výskumnej platformy, ktorá ponúka postgraduálny program, ktorý je založený na spolupráci medzi akademickými a priemyselnými partnermi. Umožňuje riešiť skutočné problémy priamo spojené s niektorými z hlavných výziev dneška a implementovať výsledky do skutočných produktov! Počas štyroch rokov existencie The Parc absolvovalo už 37 študentov, ktorí boli mimoriadne úspešní a našli si zamestnanie v Zentive, v iných českých firmách alebo v zahraničí. Od konca roka 2022 tu študuje 32 študentov v rámci priemyselného doktorandského štúdia. 


O našom programe otvorených inovácií

Naši odborníci pokračujú v skúmaní nových spôsobov, ako zlepšiť súčasné farmaceutické produkty, zjednodušiť administráciu, zvýšiť dodržiavanie riadnych zásad smerom k pacientom a zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre každého. 

Inovácia znamená spoluprácu a my by sme chceli spojiť sily s tými, ktorí majú rovnaké odhodlanie a kladú rovnaké otázky ako my. 

S našim otvoreným inovačným programom môžeme spoločne dosiahnuť rozdiel.