Vyvíjame

Zentiva

Rozvojom výskumu a vývoja podporujeme inovácie s cieľom nájsť nové spôsoby dodávania vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov. Náš medzinárodný tím združuje ľudí z celej Európy vrátane priemyselných vedcov a akademických partnerov z univerzít po celej Európe.

Naši experti využívajú tie najvyššie znalosti vedy s využitím najmodernejších zariadení v našom špičkovom zariadení v Prahe. Využívaním rastu od skončenia platnosti patentu, podporujeme inovácie a rozširujeme naše komplexné terapeutické portfólio.

Ideme ďalej pre ľudí, ktorým slúžime, a to vývojom liekov s pridanou hodnotou, ktoré inovujú zavedené produkty a zlepšujú skúsenosti pacientov s cieľom podporiť lepšie výsledky.


Náš program otvorených inovácií

Prostredníctvom priameho odkazu na predkladanie inovatívnych návrhov rozširujeme skupinu, v ktorej je možné vybrať naše budúce lieky s pridanou hodnotou.
Rozmýšľate, ako vylepšiť súčasné lieky? Vidíte nejakú neuspokojenú potrebu pacienta? Vidíte možnosť zjednodušiť cesty podávania lieku a zvýšiť akceptáciu u pacientov? Existuje veľa oblastí, v ktorých môžeme spolupracovať na vytváraní liekov s pridanou hodnotou pre našich pacientov. Viac informácií nájdete na https://www.zentiva.com/contact/open-innovation-zentiva.

The Parc

Zentiva je zakladajúcim členom farmaceutickej platformy The Parc, ktorá ponúka postgraduálny program a je založená na spolupráci medzi akademickými a priemyselnými partnermi. Umožňuje Vám riešiť skutočné problémy priamo súvisiace s niektorými z dnešných veľkých výziev a implementovať výsledky do skutočných produktov!