Naše členstvá

Zentiva je hrdým členom skupiny Medicines for Europe.

Medicines for Europe predstavuje farmaceutické spoločnosti dodávajúce najväčší podiel liekov v celej Európe a je hlasom generických, biologicky podobných odvetví a priemyslu s pridanou hodnotou. Ako vedúci partner pre lepšiu zdravotnú starostlivosť sa snažíme zlepšiť zdravie a pohodu všetkých Európanov prostredníctvom lepšieho prístupu k vysokokvalitným liekom. Portfólio členov skupiny Medicines for Europe pokrýva 80 % terapeutických oblastí, a tým zaisťuje udržateľnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie.

Priťahuje nás účel a spoločné hodnoty združenia. Preto aktívne prispievame ako člen výkonného tímu, predstavenstva a ako účastníci niekoľkých výborov k dosiahnutiu celkových cieľov. V spoločnosti Zentiva uplatňujeme kódex správania, ktorý zaisťuje etické marketingové postupy v našom odvetví.

V mnohých krajinách sú naše pobočky tiež členmi miestnych generických asociácií.

Nemáme žiadne príspevky a výdavky na politické kampane, politické organizácie, lobistov alebo subjekty oslobodené od dane alebo akékoľvek iné skupiny, ktorých úlohou je ovplyvňovať politické kampane.

Spoločnosť Zentiva teda potvrdzuje, že sme počas celého roka 2022 neposkytli žiadne príspevky na politické účely (politické príspevky).