Naše členstvá

Zentiva je hrdým členom skupiny Medicines for Europe.

Medicines for Europe predstavuje farmaceutické spoločnosti dodávajúce najväčší podiel liekov v celej Európe a je hlasom generických, biologicky podobných odvetví a priemyslu s pridanou hodnotou. Ako vedúci partner pre lepšiu zdravotnú starostlivosť sa snažíme zlepšiť zdravie a pohodu všetkých Európanov prostredníctvom lepšieho prístupu k vysokokvalitným liekom. Portfólio členov skupiny Medicines for Europe pokrýva 80 % terapeutických oblastí, a tým zaisťuje udržateľnosť európskych systémov zdravotnej starostlivosti pre budúce generácie.

Priťahuje nás účel a spoločné hodnoty združenia. Preto aktívne prispievame ako člen výkonného tímu, predstavenstva a ako účastníci niekoľkých výborov k dosiahnutiu celkových cieľov. V spoločnosti Zentiva uplatňujeme kódex správania, ktorý zaisťuje etické marketingové postupy v našom odvetví.

V mnohých krajinách sú naše pobočky tiež členmi miestnych generických asociácií.

Nemáme žiadne príspevky a výdavky na politické kampane, politické organizácie, lobistov alebo subjekty oslobodené od dane alebo akékoľvek iné skupiny, ktorých úlohou je ovplyvňovať politické kampane.