Naše Záväzky

NAŠE ZÁVÄZKY

Naše poslanie

Zentiva má vedúce postavenie v oblasti vývoja a dodávania vysoko kvalitných a dostupných liekov pre pacientov. S postupným rastom spoločnosti má čoraz viac ľudí možnosť dostať sa k potrebnému lieku. Naše podnikanie je založené na dôvere a zodpovednosti, pričom pacient je vždy stredobodom nášho záujmu.

Naše etické zásady

Spoločnosť Zentiva stanovila 6 spoločných SuperpowerZ formujúcich hodnoty a správanie, ktoré očakávame od svojich pracovníkov a na ktorých budujeme zdravé podnikanie, na ktoré sme a budeme môcť byť hrdí. Náš tím je v oblasti Etického kódexu spoločnosti plne vyškolený, ktorý sa opiera o náš program dodržiavania právnych a etických pravidiel a kultúru otvorenej komunikácie. Etický kódex zdieľame aj so všetkými obchodnými partnermi. Viac informácií nájdete v našom Etickom kódexe.

Diverzita a inklúzia

Každý jeden z nás je jedinečný, odlišný. Spája nás však spoločné poslanie pomáhať ľuďom dobre žiť, a to pomocou vývoja a dodávania vysoko kvalitných a cenovo dostupných liekov. V spoločnosti Zentiva veríme, že naša rozmanitosť je zdrojom veľkej energie a sily, pričom každý by sa mal cítiť vítaný a mal by byť sám sebou a prispievať podľa svojich najlepších schopností. Zistite viac o našom záväzku k diverzite, inklúzii, rovnosti a príslušnosti: Diverzita & inklúzia

Ľudské práva a boj proti novodobému otroctvu

Spoločnosť Zentiva vrátane všetkých svojich zamestnancov, členov predstavenstva, dcérskych spoločností a pridružených subjektov rešpektuje a podporuje ochranu ľudských práv v rámci všetkých svojich obchodných aktivít siahajúcich následne k aktivitám našich partnerov i nášho dodávateľského reťazca a siete zdrojov v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Viac informácii o našom záväzku v tejto oblasti nájdete v našich zásadách pre oblasť ľudských práv a boja proti novodobému otroctvu : Zásady diverzity a inklúzie.

Zásady diverzity a inklúzie

Spoločnosť Zentiva vykonáva všetky svoje obchodné činnosti v plnom súlade s platnými zákonmi a predpismi a v súlade s našim Etickým kódexom. Máme nulovú toleranciu voči korupčným praktikám pri všetkých interakciách a obchodných rokovaniach. Celý náš tím je povinný deklarovať akékoľvek potenciálne konflikty záujmov, aby ich mohol skontrolovať náš výbor pre dodržiavanie pravidiel (Compliance Committee). Prečítajte si viac: Antibribery Policy.

Náležitá starostlivosť

Spoločnosť Zentiva spolupracuje len s kvalifikovanými a renomovanými tretími stranami, ktoré v plnom rozsahu dodržiavajú naše hodnoty a pravidlá. Proces náležitej starostlivosti (Due Diligence) v našej spoločnosti zabezpečuje, aby sa dôležité informácie preskúmavali a náležite zohľadňovali v procese zapojenia, výberu a hodnotenia tretích strán – ten je prepojený aj s naším programom zodpovedného získavania zdrojov (Programme of Responsible Sourcing).

Politika HSE

Zentiva sa snaží zanechať pozitívne dedičstvo ďalším generáciám a neustále sa snaží poskytovať súčasným generáciám vysokokvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zodpovedáme za životné prostredie, ako aj za našich zamestnancov a ďalšie zúčastnené strany. Preto deklarujeme a denne dodržiavame nasledujúcu politiku HSE.

Otvorenosť

Všetky informácie, ktoré nám budú prostredníctvom linku oznámené, vrátane osobných údajov získaných priamo od identifikovaného alebo identifikovateľného oznamovateľa, alebo od anonymného zdroja, budú považované za dôverné a budú spracovávané v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré je k dispozícií na následujúcom linku: https://www.zentiva.sk/gdpr/privacy-notice.

Kontaktujte linku Speak up Line tu alebo pošlite anonymnú správu.

Zentiva Group, a.s.,
Head of Compliance;
U Kabelovny 529/16,
Prague 10 – Czech Republic