Careers @Zentiva

For us, Zentiva is a great place to work. Have you ever thought about how many hours per day you spend in your job? So why not making this a great experience? We want you to enjoy what you do, every moment in your professional life. At Zentiva we are on an exciting growth journey and it brings new opportunities for our people. We help you discover your talents and unlock your potential. We are united in our ambition to ensure open access to the medicines people depend on every day. We know that we can make the difference if we come together as a Winning Team.

Talent Marketplace

At Zentiva, we aim to place the right talents at the right time at the right place. We want to turn your talents into our performance.
As we have an open culture in terms of talent and career development we have a governance in place to ensure a constant dialogue between the employee, the manager and the People Partner.
Open jobs are transparent in our Talent Marketplace. We want our internal team to think about their career and discuss their thoughts with us. We want to attract you to join us!

Find your role by discovering our open positions!

How to join us

You are one click away from starting a new life! You are convinced that Zentiva is the place to be? You share the same ambition as we have? You want to enjoy what you do and have found a role that fits your expectations?
We are selecting our future team members based on their ambition and qualifications no matter at what stage in life or in your career you are, which abilities you have, where you come from, which beliefs you are following, or which gender you belong to.

Join us!


Discover Zentiva

V Zentive sme hrdí na...

… naše korene, ktoré siahajú 530 rokov do minulosti až k lekárni Čierny orol, malému podniku, ktorý slúžil Pražanom. Toto dedičstvo nielen posilňuje naše odhodlanie zostať zameraný na zákazníka, ale tiež poháňa naše priority v zaistení udržateľnej zdravotnej starostlivosti a zdravého podnikania pre budúce generácie.

... našu rodovú rozmanitosť, pretože privádza naše SuperpowerZ do života. 54 % našej celkovej pracovnej sily sú ženy, ak sa pozrieme na vedúci tím, percento našich žien je 45 %, vo vrcholovom manažmente 39 % a 43 % v juniorských riadiacich pozíciách. Čo sa týka funkcií generujúcich príjmy, naše ženské sily sú zastúpené v 42 % a vo vede, v technológiách a inžinierstve je to 49 %. Naším cieľom je mať vyváženú pracovnú silu.

... to, že platíme spravodlivú a rovnakú odmenu. Platy žien sú v priemere len o 1,5 % nižšie ako platy mužov. Dôvod tohto rozdielu bol identifikovaný pri analýze rozdielov na základe pracovného kolektívu, postavenia v spoločnosti, pozičnej skupiny, veku zamestnanca, umiestnenia a fázy jeho kariéry. Táto analýza sa vykonáva každý rok.

… to, že máme tím, ktorý pochádza zo 4 generácií s rôznymi názormi, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aj keď niečo vyše dvoch tretín nášho tímu má 30 až 50 rokov, zvyšok je rovnomerne rozdelený medzi mladú generáciu do 30 rokov a skúsených členov vo veku 50+.

... to, že náš tím pozostáva z talentov pochádzajúcich z 51 národností, v našej centrále spájame ľudí z 28 národností. Naše tri najzastúpenejšie národnosti sú česká (40 % celkovej pracovnej sily a 38 % nášho manažmentu), rumunská (25 % celkovej pracovnej sily a 18 % nášho manažmentu) a poľská (9 % celkovej pracovnej sily a 8 % nášho manažmentu).

... to, že naša úplne nová akadémia Zentiva mení spôsob, akým pristupujeme k vzdelávaniu a rozvoju. Zatiaľ investujeme 22 tréningových hodín a 80 eur na zamestnanca a s naším novým prístupom to ešte zvýšime.

...to, že napriek veľkým akvizíciám, ktoré sme urobili v minulom roku, bola naša  flukturácia  stále pod referenčným kritériom odvetvia so 14,4 % (vrátane 7,6 % dobrovoľnej fluktuácie obratu). Hlavnými dôvodmi odchodu boli osobné dôvody a kariérne kroky mimo Zentivy s cieľom ďalšieho profesionálneho rastu.

... to, že pri našej práci dodržiavame bezpečnostné pravidlá projektu Vision Zero a vnímame bezpečnosť ako najvyššiu prioritu. Preto sme hrdí, že u nás v roku 2020 nedošlo k žiadnym smrteľným úrazom a že úrazovosť spojená s pracovnou neschopnosťou dosiahla u zamestnancov hodnoty iba 2,03 a u zmluvných partnerov čisté nuly. Nedávno sme navyše oslávili 10 rokov bez pracovného úrazu v centre pre výskum a vývoj. Do budúcnosti plánujeme aj naďalej usilovať o napĺňanie cieľov projektu Vision Zero!

... to, že napriek kovidovej kríze sme za posledné 3 roky dokázali zdvojnásobiť počet ľudí v našej spoločnosti. V minulom roku sme prijali 1 814 ľudí, zatiaľ čo 39 % bolo obsadených internými členmi tímu.

... to, že máme dôveru svojich pracovníkov, ktorí vedia, že s nimi jednáme spravodlivo a s úctou. Udržujeme dobrú spoluprácu so zástupcami odborových organizácií a zamestnaneckých rád, v ktorých pôsobí 63% našej pracovnej sily. Spoločne riešime výzvy i príležitosti, a pomáhame tak spoločnosti Zentiva víťaziť. #HelpZentivaWin.

...to, že naša dobrovoľnícka iniciatíva #WeHelpOthers zaznamenala značný úspech vďaka mimoriadnej angažovanosti našich pracovníkov naprieč celou spoločnosťou. V roku 2020 sme na pomoc druhým prispeli sumou viac ako 67 000 eur, a celkovo sme sami alebo v spolupráci s dôveryhodnými partnermi venovali na dobročinné účely sumu 720 000 eur.

... to, že sme boli 6. rok po sebe vybraní zo strany študentov a absolventov českých univerzít ako najlepší zamestnávateľ v našej domovskej krajine, Českej republike, vo farmácii a zdravotníctve.

... naši ľudia si navzájom dodávajú energiu vďaka nadšeniu pre svoju prácu a silnému zmyslu pre spoluprácu a podnikanie. Každý rok organizujeme prieskum, ktorý nám umožňuje merať angažovanosť v rámci celej spoločnosti - naposledy sa do neho zapojilo celých 91,3% zamestnancov a výsledný index angažovanosti dosiahol dokonca 81%, na čo sme všetci veľmi hrdí.