Kariéra

Pre nás je Zentiva skvelým miestom na prácu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko hodín denne trávite vo svojej práci? Tak prečo si z toho neurobiť skvelý zážitok? Chceme, aby ste si užili to, čo robíte, každý okamih vo svojom profesionálnom živote. V Zentive sme na vzrušujúcej ceste rastu a prináša to nové príležitosti pre našich ľudí. Pomôžeme Vám objaviť Váš talent a odhaliť Váš potenciál. Sme jednotní v našej ambícii zabezpečiť otvorený prístup k liekom, od ktorých sú ľudia každodenne závislí. Vieme, že môžeme urobiť rozdiel, ak sa spojíme ako víťazný tím.

Trh talentov

V Zentive sa snažíme umiestniť správne talenty v správnom čase na správne miesto. Chceme premeniť Váš talent na náš výkon. Keďže máme otvorenú kultúru v oblasti talentu a kariérneho rozvoja, máme zavedené riadenie, ktoré zabezpečuje neustály dialóg medzi zamestnancom, manažérom a People Partnerom. Otvorené pracovné miesta sú na našom Talent Marketplace transparentné. Chceme, aby sa náš interný tím zamyslel nad svojou kariérou a prediskutoval s nami svoje myšlienky. Chceme Vás prilákať, aby ste sa k nám pridali!

Nájdite svoju rolu objavením našich otvorených pozicií!

Ako sa k nám pridať

Od začiatku nového života vás delí jedno kliknutie! Ste presvedčený, že Zentiva je tým pravým miestom? Máte rovnaké ambície ako my? Chcete mať radosť z toho, čo robíte, a našli ste rolu, ktorá vyhovuje Vašim očakávaniam? Budúcich členov nášho tímu vyberáme na základe ich ambícií a kvalifikácií bez ohľadu na to, v akej fáze života alebo kariéry sa nachádzajú, aké majú schopnosti, odkiaľ pochádzajú, aké presvedčenia vyznávajú alebo k akému pohlaviu sa hlásia.

Připojte se k nám!

Objevte Zentivu

V Zentive sme hrdí na...

… naše korene, ktoré siahajú 530 rokov do minulosti až k lekárni Čierny orol, malému podniku, ktorý slúžil Pražanom. Toto dedičstvo nielen posilňuje naše odhodlanie zostať zameraný na zákazníka, ale tiež poháňa naše priority v zaistení udržateľnej zdravotnej starostlivosti a zdravého podnikania pre budúce generácie.

... našu rodovú rozmanitosť, pretože privádza naše SuperpowerZ do života. 54 % našej celkovej pracovnej sily sú ženy, ak sa pozrieme na vedúci tím, percento našich žien je 45 %, vo vrcholovom manažmente 39 % a 43 % v juniorských riadiacich pozíciách. Čo sa týka funkcií generujúcich príjmy, naše ženské sily sú zastúpené v 42 % a vo vede, v technológiách a inžinierstve je to 49 %. Naším cieľom je mať vyváženú pracovnú silu.

... to, že platíme spravodlivú a rovnakú odmenu. Platy žien sú v priemere len o 1,5 % nižšie ako platy mužov. Dôvod tohto rozdielu bol identifikovaný pri analýze rozdielov na základe pracovného kolektívu, postavenia v spoločnosti, pozičnej skupiny, veku zamestnanca, umiestnenia a fázy jeho kariéry. Táto analýza sa vykonáva každý rok.

… to, že máme tím, ktorý pochádza zo 4 generácií s rôznymi názormi, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aj keď niečo vyše dvoch tretín nášho tímu má 30 až 50 rokov, zvyšok je rovnomerne rozdelený medzi mladú generáciu do 30 rokov a skúsených členov vo veku 50+.

... to, že náš tím pozostáva z talentov pochádzajúcich z 51 národností, v našej centrále spájame ľudí z 28 národností. Naše tri najzastúpenejšie národnosti sú česká (40 % celkovej pracovnej sily a 38 % nášho manažmentu), rumunská (25 % celkovej pracovnej sily a 18 % nášho manažmentu) a poľská (9 % celkovej pracovnej sily a 8 % nášho manažmentu).

... to, že naša úplne nová akadémia Zentiva mení spôsob, akým pristupujeme k vzdelávaniu a rozvoju. Zatiaľ investujeme 22 tréningových hodín a 80 eur na zamestnanca a s naším novým prístupom to ešte zvýšime.

...to, že napriek veľkým akvizíciám, ktoré sme urobili v minulom roku, bola naša  flukturácia  stále pod referenčným kritériom odvetvia so 14,4 % (vrátane 7,6 % dobrovoľnej fluktuácie obratu). Hlavnými dôvodmi odchodu boli osobné dôvody a kariérne kroky mimo Zentivy s cieľom ďalšieho profesionálneho rastu.

... to, že pri našej práci dodržiavame bezpečnostné pravidlá projektu Vision Zero a vnímame bezpečnosť ako najvyššiu prioritu. Preto sme hrdí, že u nás v roku 2020 nedošlo k žiadnym smrteľným úrazom a že úrazovosť spojená s pracovnou neschopnosťou dosiahla u zamestnancov hodnoty iba 2,03 a u zmluvných partnerov čisté nuly. Nedávno sme navyše oslávili 10 rokov bez pracovného úrazu v centre pre výskum a vývoj. Do budúcnosti plánujeme aj naďalej usilovať o napĺňanie cieľov projektu Vision Zero!

... to, že napriek kovidovej kríze sme za posledné 3 roky dokázali zdvojnásobiť počet ľudí v našej spoločnosti. V minulom roku sme prijali 1 814 ľudí, zatiaľ čo 39 % bolo obsadených internými členmi tímu.

... to, že máme dôveru svojich pracovníkov, ktorí vedia, že s nimi jednáme spravodlivo a s úctou. Udržujeme dobrú spoluprácu so zástupcami odborových organizácií a zamestnaneckých rád, v ktorých pôsobí 63% našej pracovnej sily. Spoločne riešime výzvy i príležitosti, a pomáhame tak spoločnosti Zentiva víťaziť. #HelpZentivaWin.

...to, že naša dobrovoľnícka iniciatíva #WeHelpOthers zaznamenala značný úspech vďaka mimoriadnej angažovanosti našich pracovníkov naprieč celou spoločnosťou. V roku 2020 sme na pomoc druhým prispeli sumou viac ako 67 000 eur, a celkovo sme sami alebo v spolupráci s dôveryhodnými partnermi venovali na dobročinné účely sumu 720 000 eur.

... to, že sme boli 6. rok po sebe vybraní zo strany študentov a absolventov českých univerzít ako najlepší zamestnávateľ v našej domovskej krajine, Českej republike, vo farmácii a zdravotníctve.

... naši ľudia si navzájom dodávajú energiu vďaka nadšeniu pre svoju prácu a silnému zmyslu pre spoluprácu a podnikanie. Každý rok organizujeme prieskum, ktorý nám umožňuje merať angažovanosť v rámci celej spoločnosti - naposledy sa do neho zapojilo celých 91,3% zamestnancov a výsledný index angažovanosti dosiahol dokonca 81%, na čo sme všetci veľmi hrdí.