Kariéra @Zentiva

Zentiva je pre nás skvelým miestom na prácu. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko hodín denne strávite vo svojej práci? Tak prečo z toho neurobiť skvelý zážitok? Chceme, aby ste si užívali to, čo robíte, každú chvíľu vo svojom profesionálnom živote. V Zentive sme na vzrušujúcej ceste rastu a prinášame nové príležitosti pre našich ľudí. Pomáhame Vám objaviť váš talent a odhaliť Váš potenciál. Sme jednotní v našej ambícii zaistiť otvorený prístup k liekom, ktoré ľudia potrebujú. Vieme, že ak sa dáme dokopy ako víťazný tím, dokážeme meniť veci.

Talent Marketplace

V Zentive sa snažíme zaradiť správne talenty v správnom čase na správne miesto. Radi by sme premenili Váš talent na náš výkon.
Keďže máme otvorenú kultúru, pokiaľ ide o talent a rozvoj kariéry, máme zavedené riadenie, ktoré zaisťuje neustály dialóg medzi zamestnancom, manažérom a HR špecialistom.
Na našom Talent Marketplace sú otvorené ponuky transparentné. Chceme, aby náš interný tím premýšľal o svojej kariére a diskutoval s nami o svojich ideách. Chceme vás prilákať, aby ste sa k nám pridali!

Ako sa k nám pridať

Stačí jedno kliknutie a môžete začať nový život! Ste presvedčení, že Zentiva je to pravé miesto? Máte rovnaké ambície ako my? Chcete si užívať to, čo robíte, a našli ste si úlohu, ktorá vyhovuje Vašim očakávaniam?
Členov nášho budúceho tímu vyberáme na základe ich ambícií a kvalifikácie bez ohľadu na to, v akej fáze života alebo kariéry sa nachádzajú, aké majú schopnosti, odkiaľ pochádzajú, aké presvedčenie vyznávajú alebo akého sú pohlavia.


Objavte Zentivu

Čo ponúkame

Naša misia

V Zentive máme ambíciu zabezpečiť prístup k liekom, ktoré ľudia potrebujú každý deň. Vieme, že ak sa dáme dokopy ako víťazný tím, dokážeme meniť veci.

Naše hodnoty

Máme SuperpowerZ, ktoré nás sprevádzajú každý deň. Sme rýchli, efektívni, prepojení, kreatívni, inkluzívni a zodpovední a vieme, že keď použijeme naše SuperpowerZ vo všetkom, čo robíme, dokážeme meniť veci.

Osobný rast

Pomáhame Vám objaviť váš talent a uvoľniť Váš potenciál. Náš proces riadenia talentov umožňuje pravidelnú výmenu informácií o vašich ambíciách, schopnostiach a angažovanosti v raste. Akadémia Zentiva, ktorú vedieme v spolupráci s Coursera, priamo podporuje Vaše skúsenosti s učením a vývojom..

Kompenzácia a benefity

Zabezpečujeme spravodlivú a konkurencieschopnú kompenzáciu v celom rozsahu našej spoločnosti. Okrem toho je k dispozícii široká škála výhod a niektoré celofiremné programy v oblasti zdravia a pohody. Zameriavame sa na odmeňovanie a oceňovanie tých, ktorí najviac prispievajú k #HelpZentivaWin.

Naša kultúra

Ak chceme vyzdvihnúť jednu z mnohých vecí, je to angažovanosť nášho tímu. Vášeň pre starostlivosť o ľudí, partnerov a našu planétu z nás robí skvelý tím. Každý v Zentive prispieva k lepšej budúcnosti svojimi myšlienkami alebo vyjadrením sa. Pravidelne posudzujeme angažovanosť a sme hrdí na to, že viac ako 90 % našich ľudí aktívne prispieva do nášho pravidelného prieskumu Heartbeat.

Flexibilita v práci

Poučili sme sa z boja proti COVID-19. Ako spoločnosť sme sa museli prispôsobiť a ako tím naučiť nové spôsoby vzájomnej práce a spolupráce. Kríza nás urobila silnejšími ako kedykoľvek predtým, spravili sme z nej našu príležitosť. Dnes využívame naše talenty a navzájom sa spájame, čo nám umožňuje flexibilitu v práci.

Rozmanitosť a inklúzia

Zentiva znamená my
Každý z nás prináša svoj jedinečný talent zameraný na jeden spoločný účel – zaistiť otvorený prístup k vysokokvalitným, cenovo dostupným liekom, ktoré ľudia potrebujú každý deň. Kto sme, čo vieme a ako konáme je to, čo nás odlišuje – vďaka komplementárnym spôsobom práce postaveným na pevných základoch. Keďže sme presvedčení, že zdravotná starostlivosť by mala byť právom, nie výsadou, podporujeme úplne všetkých. Byť inkluzívny nie je len súčasťou našej SuperpowerZ, je to v našich hlavách, srdciach a rukách! 

Životná skúsenosť:

V Zentive pracujú ľudia štyroch generácií s rovnakou vášňou, aby splnili naše odhodlanie. Vítame nový pohľad mladých ľudí a zároveň budujeme náš úspech s podporou tých, ktorí majú veľké životné skúsenosti.

Schopnosti:

Spájame ľudí s rozdielnymi kognitívnymi, sociálno-emocionálnymi a fyzickými schopnosťami. Veríme, že prezentovanie našich každodenných skúseností môže priniesť zmeny, ktoré zmenia život.

Multikultúrny život:

V spoločnosti Zentiva sa k našej spoločnosti pridali ľudia viac ako 50 národností s rôznym etnickým pôvodom. Bez ohľadu na geografické hranice a kultúrne rozdiely sa jeden od druhého učíme a budujeme svoj úspech zverejňovaním toho najlepšieho zo všetkých svetov.

Sme otvorení presvedčeniam:

Snažíme sa porozumieť a zistiť, ako viera ovplyvňuje životné voľby alebo spôsob, akým ľudia žijú svoj život. Preto sa správame k ľuďom s rôznym náboženským alebo filozofickým presvedčením rovnako.

Rodová rovnosť:

V našej spoločnosti povzbudzujeme ľudí, aby boli tým, kým v skutočnosti sú, nech sa už rozhodnú milovať kohokoľvek. Hľadáme vyvážený tím z hľadiska pohlavia a všetkých úrovní komunity LGBTQI+, pretože vieme, že to prináša naše SuperpowerZ do života.

Odkiaľkoľvek:

V Zentive vítame ľudí s rôznymi skúsenosťami v oblasti vzdelávania a z rôznych odvetví. Veríme v našich vedcov, komerčných a priemyselných prispievateľov a odborníkov podpory.

Tu sa dozviete viac o našich zásadách rozmanitosti a inklúzie.

V Zentive sme hrdí na...

… naše korene, ktoré siahajú 530 rokov do minulosti až k lekárni Čierny orol, malému podniku, ktorý slúžil Pražanom. Toto dedičstvo nielen posilňuje naše odhodlanie zostať zameraný na zákazníka, ale tiež poháňa naše priority v zaistení udržateľnej zdravotnej starostlivosti a zdravého podnikania pre budúce generácie.

... našu rodovú rozmanitosť, pretože privádza naše SuperpowerZ do života. 54 % našej celkovej pracovnej sily sú ženy, ak sa pozrieme na vedúci tím, percento našich žien je 45 %, vo vrcholovom manažmente 39 % a 43 % v juniorských riadiacich pozíciách. Čo sa týka funkcií generujúcich príjmy, naše ženské sily sú zastúpené v 42 % a vo vede, v technológiách a inžinierstve je to 49 %. Naším cieľom je mať vyváženú pracovnú silu.

... to, že platíme spravodlivú a rovnakú odmenu. Platy žien sú v priemere len o 1,5 % nižšie ako platy mužov. Dôvod tohto rozdielu bol identifikovaný pri analýze rozdielov na základe pracovného kolektívu, postavenia v spoločnosti, pozičnej skupiny, veku zamestnanca, umiestnenia a fázy jeho kariéry. Táto analýza sa vykonáva každý rok.

… to, že máme tím, ktorý pochádza zo 4 generácií s rôznymi názormi, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Aj keď niečo vyše dvoch tretín nášho tímu má 30 až 50 rokov, zvyšok je rovnomerne rozdelený medzi mladú generáciu do 30 rokov a skúsených členov vo veku 50+.

... to, že náš tím pozostáva z talentov pochádzajúcich z 51 národností, v našej centrále spájame ľudí z 28 národností. Naše tri najzastúpenejšie národnosti sú česká (40 % celkovej pracovnej sily a 38 % nášho manažmentu), rumunská (25 % celkovej pracovnej sily a 18 % nášho manažmentu) a poľská (9 % celkovej pracovnej sily a 8 % nášho manažmentu).

... to, že naša úplne nová akadémia Zentiva mení spôsob, akým pristupujeme k vzdelávaniu a rozvoju. Zatiaľ investujeme 22 tréningových hodín a 80 eur na zamestnanca a s naším novým prístupom to ešte zvýšime.

...to, že napriek veľkým akvizíciám, ktoré sme urobili v minulom roku, bola naša  flukturácia  stále pod referenčným kritériom odvetvia so 14,4 % (vrátane 7,6 % dobrovoľnej fluktuácie obratu). Hlavnými dôvodmi odchodu boli osobné dôvody a kariérne kroky mimo Zentivy s cieľom ďalšieho profesionálneho rastu.

... to, že pri našej práci dodržiavame bezpečnostné pravidlá projektu Vision Zero a vnímame bezpečnosť ako najvyššiu prioritu. Preto sme hrdí, že u nás v roku 2020 nedošlo k žiadnym smrteľným úrazom a že úrazovosť spojená s pracovnou neschopnosťou dosiahla u zamestnancov hodnoty iba 2,03 a u zmluvných partnerov čisté nuly. Nedávno sme navyše oslávili 10 rokov bez pracovného úrazu v centre pre výskum a vývoj. Do budúcnosti plánujeme aj naďalej usilovať o napĺňanie cieľov projektu Vision Zero!

... to, že napriek kovidovej kríze sme za posledné 3 roky dokázali zdvojnásobiť počet ľudí v našej spoločnosti. V minulom roku sme prijali 1 814 ľudí, zatiaľ čo 39 % bolo obsadených internými členmi tímu.

... to, že máme dôveru svojich pracovníkov, ktorí vedia, že s nimi jednáme spravodlivo a s úctou. Udržujeme dobrú spoluprácu so zástupcami odborových organizácií a zamestnaneckých rád, v ktorých pôsobí 63% našej pracovnej sily. Spoločne riešime výzvy i príležitosti, a pomáhame tak spoločnosti Zentiva víťaziť. #HelpZentivaWin.

...to, že naša dobrovoľnícka iniciatíva #WeHelpOthers zaznamenala značný úspech vďaka mimoriadnej angažovanosti našich pracovníkov naprieč celou spoločnosťou. V roku 2020 sme na pomoc druhým prispeli sumou viac ako 67 000 eur, a celkovo sme sami alebo v spolupráci s dôveryhodnými partnermi venovali na dobročinné účely sumu 720 000 eur.

... to, že sme boli 6. rok po sebe vybraní zo strany študentov a absolventov českých univerzít ako najlepší zamestnávateľ v našej domovskej krajine, Českej republike, vo farmácii a zdravotníctve.

... naši ľudia si navzájom dodávajú energiu vďaka nadšeniu pre svoju prácu a silnému zmyslu pre spoluprácu a podnikanie. Každý rok organizujeme prieskum, ktorý nám umožňuje merať angažovanosť v rámci celej spoločnosti - naposledy sa do neho zapojilo celých 91,3% zamestnancov a výsledný index angažovanosti dosiahol dokonca 81%, na čo sme všetci veľmi hrdí.