Náš vedúci tím

Nick Haggar, generálny riaditeľ


Nick Haggar

Martin Albert, riaditeľ portfólia a nových produktov


TMartin Albert, Head of Portfolio and New Products

Anant Atal, riaditeľ stratégie a transformácie


Anant Atal

Tereza Ber, riaditeľka právneho oddelenia


Tereza Ber, Head of Legal

Paul Geymayer, riaditeľ obchodu


Paul Geymayer, Head of Commercial

Hacho Hatchikian, riaditeľ obchodu


Hacho Hatchikian, Head of Commercial

Tom Koene, riaditeľ B2B


Tom Koene, Head of B2B

Xavier Lasserre, riaditeľ obchodu


Xavier Lasserre, Head of Commercial

Kenneth Lynard, finančný riaditeľ


Kenneth Lynard, CFO

Safak Oner, riaditeľ priemyselných operácií


Safak Oner, Head of Industrial Operations

Ines Windisch, riaditeľka oddelenia pre podnikové záležitosti a ľudské zdroje


Ines Windisch, Head of Corporate Affairs & HR

 

Spoločnosť Zentiva si zakladá na tom, že jej vedenie tvoria ľudia riadne vybraní na základe ich kvalifikácie a zručností. Veríme, že diverzita uplatňovaná v rámci procesov obsadzovaní riadiacich funkcií prináša do nášho vedenia pridanú hodnotu vďaka rozmanitosti prístupov aj skúseností. Spoznajte bližšie naše zásady podporovania diverzity v riadiacich funkciách.