Vyrábame

Našim produktom dôveruje viac ako 100 miliónov ľudí.

závody Zentiva

Približne 50 % tímu skupiny Zentiva pracuje v našich priemyselných prevádzkach, ktoré zabezpečujú dodávky liekov. Spoločnosť Zentiva má štyri výrobné závody, ktoré sú v jej úplnom vlastníctve:

  • Náš závod v Prahe v Českej republike s viac ako 90-ročnými skúsenosťami
  • Náš závod č.1 v Bukurešti  s viac ako 60-ročnými skúsenosťami
  • Náš závod č.2 v Bukurešti, získaný v roku 2020.
  • Náš závod v meste  Ankleshwar v Indii, získaný v roku 2020

Tieto závody vyrábajú viac ako 70 % dodávok výrobkov spoločnosti Zentiva, zvyšok pochádza z našej siete viac ako 250 dodávateľských partnerov.

Všetky výrobné závody sú riadené  programom udržateľnosti, ktorý sa zameriava na uhlíkovú neutralitu pre Rámec 1 a Rámec 2 do roku 2030 a neustále posilňuje našu efektívnosť, pokiaľ ide o energiu a elektrinu, spotrebu vody a odpadové hospodárstvo.

Naša priemyselná sieť

Zatiaľ čo naše európske výrobné závody už využívajú 100 % obnoviteľných zdrojov energie, v závode Ankleshwar v Indii dosahujeme 60 % a hľadáme možnosti, ako tento podiel ďalej zvyšovať.

Výrobné závody spoločnosti Zentiva sa dobre kombinujú s našimi výrobnými a dodávateľskými partnerstvami a vytvárajú dobrú základňu nákladov na tovar, ktorá podporuje našu výkonnosť. To je kľúčové v troch kľúčových archetypoch európskeho trhu - Lekári, Lekárne a Kľúčoví zákazníci/Tendre. Prevádzkujeme vysoko flexibilnú výrobnú stopu a máme dobrú pozíciu na to, aby sme naďalej zlepšovali úroveň našich služieb zákazníkom v celom dodávateľskom reťazci. Zabezpečili sme správnu úroveň kapitálových investícií v našej sieti, čo nám pomáha prispôsobiť sa rastu objemu v našom strednodobom pláne.