Diversity & Inclusion

Rozmanitosť a inklúzia

Zentiva znamená my
Každý z nás prináša svoj jedinečný talent zameraný na jeden spoločný účel – zaistiť otvorený prístup k vysokokvalitným, cenovo dostupným liekom, ktoré ľudia potrebujú každý deň. Kto sme, čo vieme a ako konáme je to, čo nás odlišuje – vďaka komplementárnym spôsobom práce postaveným na pevných základoch. Keďže sme presvedčení, že zdravotná starostlivosť by mala byť právom, nie výsadou, podporujeme úplne všetkých. Byť inkluzívny nie je len súčasťou našej SuperpowerZ, je to v našich hlavách, srdciach a rukách! 

Životná skúsenosť:

V Zentive pracujú ľudia štyroch generácií s rovnakou vášňou, aby splnili naše odhodlanie. Vítame nový pohľad mladých ľudí a zároveň budujeme náš úspech s podporou tých, ktorí majú veľké životné skúsenosti.

Schopnosti:

Spájame ľudí s rozdielnymi kognitívnymi, sociálno-emocionálnymi a fyzickými schopnosťami. Veríme, že prezentovanie našich každodenných skúseností môže priniesť zmeny, ktoré zmenia život.

Multikultúrny život:

V spoločnosti Zentiva sa k našej spoločnosti pridali ľudia viac ako 50 národností s rôznym etnickým pôvodom. Bez ohľadu na geografické hranice a kultúrne rozdiely sa jeden od druhého učíme a budujeme svoj úspech zverejňovaním toho najlepšieho zo všetkých svetov.

Sme otvorení presvedčeniam:

Snažíme sa porozumieť a zistiť, ako viera ovplyvňuje životné voľby alebo spôsob, akým ľudia žijú svoj život. Preto sa správame k ľuďom s rôznym náboženským alebo filozofickým presvedčením rovnako.

Rodová rovnosť:

V našej spoločnosti povzbudzujeme ľudí, aby boli tým, kým v skutočnosti sú, nech sa už rozhodnú milovať kohokoľvek. Hľadáme vyvážený tím z hľadiska pohlavia a všetkých úrovní komunity LGBTQI+, pretože vieme, že to prináša naše SuperpowerZ do života.

Odkiaľkoľvek:

V Zentive vítame ľudí s rôznymi skúsenosťami v oblasti vzdelávania a z rôznych odvetví. Veríme v našich vedcov, komerčných a priemyselných prispievateľov a odborníkov podpory.

Tu sa dozviete viac o našich zásadách rozmanitosti a inklúzie.