Správy zo spoločnosti Zentiva

Zentiva Slovensko

11. júna 2024    /    Novinky

Spoločnosť Zentiva Slovensko získala ocenenie Great Place to Work

Zentiva je hrdá na to, že sa v období apríl 2024 - apríl 2025 stane jednou z certifikovaných spoločností Great Place to Work na Slovensku. Tento významný úspech dosiahla už druhý rok po sebe. K dnešnému dňu je Zentiva držiteľom aktuálnych certifikátov Great Place to Work v nasledujúcich krajinách: Poľsko, Portugalsko a India. Okrem GPTW bola spoločnosť Zentiva ocenená ako Top zamestnávateľ roku 2024 v Českej republike, Rumunsku a Bulharsku. Nedávno spoločnosť Zentiva získala druhé miesto v rebríčku najatraktívnejších zamestnávateľov v kategórii Pharmaceuticals and Healthcare od spoločnosti Randstad v Českej republike.

Great Place To Work je globálnym lídrom v oblasti kultúry na pracovisku, ktorý za posledných 30 rokov uskutočnil prieskum medzi viac ako 100 miliónmi zamestnancov na celom svete a pomohol viac ako 10 000 spoločnostiam v 60 krajinách vytvoriť konzistentnú a prevažne pozitívnu skúsenosť zamestnancov.

The Great Place to Work Certification™ metodológa je založená na výsledkoch prieskumu Trust Index™, ktorý vykonáva Great Place to Work Institute a ktorý hodnotí spokojnosť zamestnancov v kľúčových oblastiach definovaných štyrmi vlastnosťami:

zamestnanci dôverujú ľuďom, pre ktorých pracujú; 
sú skutočne hrdí na svoju prácu; 
radi spolupracujú so svojimi kolegami; 
a zažívajú jednotnú atmosféru na pracovisku bez ohľadu na svoju úlohu, identitu alebo pozíciu v organizácii.

Tieto vlastnosti sú v úzkom súlade s hodnotami spoločnosti Zentiva: zodpovednosť, autentickosť, spolupráca, odvaha a dôvera. Tento súlad podčiarkuje odhodlanie spoločnosti Zentiva vytvárať pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia rešpektovaní, oceňovaní a motivovaní.

Slovenský tím tvorí viac ako 115 vysokokvalifikovaných odborníkov vo farmaceutickom priemysle. Tento rok sa 97 % zamestnancov zhodlo na tom, že Zentiva je skvelým miestom na prácu. Priemerné skóre vo všetkých kľúčových oblastiach bolo vyššie ako referenčná hodnota - 93 %, čím sa spoločnosť Zentiva celosvetovo umiestnila blízko prvej desiatky. 

Tieto vysoko hodnotené výsledky prieskumu Trust Index vyzdvihujú celkovú skúsenosť zamestnancov v spoločnosti Zentiva Slovakia (priemerná dĺžka zamestnania je viac ako 10 rokov), vrátane vzťahu dôvery medzi vedením a zamestnancami, príležitostí na vzájomné učenie sa a rozvoj, uznania za vynikajúcu prácu a ďalších.

"Veľmi si vážim, že môžem pracovať s takým profesionálnym a zanieteným tímom, ako je slovenský. Nesmierne ma teší, že naši zamestnanci vyjadrili názor, že Zentiva je pre nich skvelým miestom na prácu. Všetkým im za to veľmi pekne ďakujem. Je to jeden z mojich osobných cieľov. Som presvedčený, že keď je firma skvelá, atraktívna a zaujímavá pre zamestnanca, aj on sa bude snažiť byť skvelý, atraktívny a zaujímavý pre firmu. A to je dôležité. Samozrejme, vždy je čo zlepšovať. Som hrdý na svoj slovenský tím, na každého jeho člena!", Mojmír Krutý, Country Head Zentiva Slovakia. 

Podľa prieskumu Great Place to Work majú uchádzači o zamestnanie 4,5-krát vyššiu pravdepodobnosť, že nájdu skvelého šéfa na certifikovanom skvelom pracovisku. Okrem toho je o 93 % pravdepodobnejšie, že zamestnanci na certifikovaných pracoviskách sa budú tešiť do práce, a je dvakrát pravdepodobnejšie, že budú spravodlivo odmeňovaní a budú mať spravodlivú šancu na povýšenie.

Chcete rozvíjať svoju kariéru? Navštívte našu kariérnu stránku tu.