Investori

Ak ste akcionárom Zentiva, a.s., so sídlom v Hlohovci a chcete predať svoje akcie, kontaktuje prosím právneho zástupcu väčšinového akcionára Zentiva, N.V. na adresách zuzana.kalnaiova@hillbridges.com. lebo martin.cabak@hillbridges.com.