Správy zo spoločnosti Zentiva

Zentiva

23. novembra 2018    /    Tlačové správy

Zentiva a PHOENIX vytvárajú strategické partnerstvo v Európe

PRAHA – 23. novembra 2018– Spoločnosti Zentiva a PHOENIX tento týždeň spojili sily pri inauguračnom Výročnom partnerskom stretnutí v Prahe, kde otvorili strategické partnerstvo medzi týmito dvomi zdravotníckymi spoločnosťami v Európe. 

 

„V skupine PHOENIX veríme, že Zentiva sa výborne hodí pre partnerstvo na európskej úrovni, a to vďaka jej silnému dedičstvu, širokému portfóliu generických a voľnopredajných liekov a prítomnosti na veľkom počte európskych trhov“, povedala Nemanja Jankovic, vedúca oddelenia Partnerships at Corporate Pharma Services & Sourcing v skupine PHOENIX. 

 

Prvé projekty, ktoré sa začnú v rámci tohto strategického partnerstva, sa uvedú na určitých trhoch strednej a východnej Európy (CEE). „V spoločnosti PHOENIX sme si istí, že sme našli správneho partnera na distribučné na komerčné aktivity. Tešíme sa na rozširovanie našej spolupráce, z ktorej bude mať v budúcnosti prospech ešte viac trhov,“ hovorí Robert Storch, vedúci oddelenia Trade & Revenue v skupine Zentiva.

 

Spoločnosti budú spolupracovať na úrovni strategického partnerstva na komerčných príležitostiach pri zabezpečovaní lepšej dostupnosti produktov Zentiva v prospech pacientov v celej Európe.

 

O skupine PHOENIX www.phoenixgroup.eu 
Skupina PHOENIX so sídlom v Mannheime je vedúcou farmaceutickou obchodnou spoločnosťou v Európe. Spoločnosť, ktorá pôsobí v 27 štátoch, poskytuje jedinečné geografické pokrytie naprieč Európou a so svojimi viac ako 36 000 zamestnancami je podstatným prínosom k všeobecnej zdravotnej starostlivosti. Víziou skupiny PHOENIX je byť najlepším integrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti – a to všade, kde pôsobí. Skupina PHOENIX sa považuje za prepojenie medzi výrobcom a pacientom. Z našich poskytovaných služieb môžu profitovať farmaceutickí výrobcovia, lekárne, lekári, nemocnice, zdravotné poisťovne a pacienti v celej Európe. 

 

Prostredníctvom našej európskej servisnej značky s pridanou hodnotou „PHOENIX All-in-One“ poskytujeme služby pre farmaceutické spoločnosti vo všetkých 27 štátoch pozdĺž celého hodnotového reťazca, od výroby až po predaj, pričom výnos sa tvorí vo viacerých rôznych fázach. All-in-One znižuje zložitosť a umožňuje našim priemyselným partnerom sústrediť sa na svoj hlavný predmet podnikania. Portfólio služieb siaha od služieb dodávok pre klinické skúšky, zisťovanie trhového potenciálu, služieb prístupu na trhu, zdravotníckej logistiky, prístupu až po viac ako 16 000 lekární a milióny pacientov v Európe prostredníctvom kanálu lekární.

 

O spoločnosti Zentiva www.zentiva.com

V spoločnosti Zentiva je našou ambíciou to, že zdravotná starostlivosť by mala byť právom, nie vymoženosťou. Ľudia viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Dnes sa každodenné riešenia, na ktorých sme všetci závislí, skutočne berú ako nevyhnutný základ zdravého žitia.

 

Zentiva pracuje pre ľudí, ktorí žijú v Európe. Stojac vedľa seba s profesionálmi v oblasti zdravotnej starostlivosti, lekárnikmi a osobami rozhodujúcimi o zdravotnom systéme, máme rovnaký pocit sociálneho záväzku znížiť náklady a zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti. S viac ako 2 500 ľuďmi v Európe a 2 výrobnými lokalitami v Prahe a Bukurešti sa snažíme byť šampiónmi v generických a voľnopredajných liekoch, aby sme mohli lepšie podporovať každodenné potreby zdravotnej starostlivosti pre ľudí.