Správy zo spoločnosti Zentiva

Zentiva in India

11. septembra 2019    /    Tlačové správy

Zentiva rozširuje svoju globálnu výrobnú stopu podpísaním dohody o kúpe výrobného závodu v meste Ankleshwar v Indii

PRAHA / BOMBAJ / ANKLESHWAR – 11. september 2019: Zentiva Group, a.s., oznamuje, že so spoločnosťou Sanofi podpísala Dohodu o prevode podniku a získava tak výrobný závod v meste Ankleshwar v Indii. Táto akvizícia pomôže zabezpečiť nepretržitú dodávku vysokokvalitných liekov jašte väčšiemu počtu pacientov, a to rozšírením výrobnej stopy a aktivít siete Zentivy.

Rozšírenie našej siete výrobných závodov v úplnom vlastníctve spoločnosti Zentiva je kľúčovým faktorom nášho budúceho úspechu, ktorým je zaistenie väčšej bezpečnosti dodávok pre ľudí žijúcich v Európe aj mimo nej. Umožňuje nám to ďalej inovovať, aby sme dosiahli vynikajúcu prevádzkovú výkonnosť, zvýšili produktivitu a urýchlili rast, povedal Nick Haggar, CEO spoločnosti Zentiva. Sme pevne odhodlaní dosiahnuť rast a úspech tímu aj prevádzky v Ankleshware.

Vzhľadom na to, že sa zvyšuje dopyt po vysokokvalitných dostupných liekoch, táto akvizícia potvrdzuje záväzok spoločnosti Zentiva stáť po boku farmaceutov, zdravotníckych pracovníkov a osôb s rozhodovacou právomocou pri zlepšovaní dostupnosti pre pacientov.

Už v priebehu roka 2019 spoločnosť Zentiva rozšírila svoju sieť akvizíciou spoločnosti Solacium v Rumunsku a spoločnosti Creo v Spojenom kráľovstve. S cieľom maximalizovať výrobné kapacity taktiež investovala mnoho miliónov eur vo výrobnom závode v Prahe a v Bukurešti.

* Táto transakcia vyžaduje získanie regulačného súhlasu, súhlas akcionárov a splnenie určitých podmienok definovaných v Dohode o prevode podniku.

O výrobnom závode v Ankleshware

Závod bol založený v roku 1987, pričom disponuje vývojovým strediskom chémie a biotechnológie a vyrába medziprodukty aj farmaceutické prípravky. Závod v meste Ankleshwar je veľkým výrobcom tabliet. Vyrába vyše 6 miliárd tabliet ročne.

O spoločnosti Zentiva

Spoločnosť Zentiva je výrobcom vysokokvalitných dostupných liekov, ktoré slúžia pacientom v Európe aj mimo nej. So špecializovaným tímom vyše 3 000 pracovníkov a sieťou výrobných závodov – vrátane vlajkových závodov v Prahe a Bukurešti – sa Zentiva usiluje dosiahnuť poprednú pozíciu v oblasti značkových a generických liekov v Európe, aby tak mohla lepšie podporovať každodenné potreby občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

My v Zentive sa usilujeme o to, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k vysokokvalitným dostupným liekom a zdravotnej starostlivosti.

Spolupracujeme s lekármi, farmaceutmi, veľkoobchodníkmi, regulačnými orgánmi aj vládami s cieľom poskytnúť každodenné riešenia, od ktorých sme všetci závislí.

Kontakt pre médiá:

Ines Windisch
Head of Corporate Affairs & Human Resources
ZENTIVA GROUP, a.s.
U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika
Tel.: (+420) 601 341 444
E-mail: ines.windisch@zentiva.com
www.zentiva.com