Správy zo spoločnosti Zentiva

30. januára 2020    /    Novinky

Zentiva oslavuje pôsobivé vedecké výsledky The Parc v roku 2019

Zentiva oslavuje pôsobivé vedecké výsledky The Parc v roku 2019

PRAHA - 27. januára 2020: Zentiva privítala vo svojej pražskej centrále Centrum aplikovaného farmaceutického výskumu (The Parc) pri príležitosti oslavy prvého výročia ceny Parc Awards. The Parc je unikátny výskumná platforma určená na prípravu budúcich generácií farmaceutických vedcov a technikov. V súčasnej dobe je do programu zaradených dvadsať deväť študentov a v roku 2019 sa dosiahli vynikajúce výsledky: v roku 2019 bolo dokončené 16 publikácií, jedna patentová prihláška, 30 konferenčných prezentácií, šesť plenárnych a kľúčových prednášok, osem výskumných grantov a päť študentov doštudoval.
"2019 bol nesmierne úspešný rok. Chcel by som jasne zdôrazniť energiu, ktorú naši partneri do projektu prinášajú. Teraz máme v programe 29 doktorandov a to, čo je naozaj dôležité, je spoločný dohľad, ktorý študenti dostávajú od vedeckých / akademických a priemyselných supervízorov. To vytvára jedinečné kombinovanej priemyselno-akademické prostredie, ktoré je silnou stránkou Parku na rok 2020 a budúcnosť, "hovorí Ondrej Dammer, prevádzkový riaditeľ The Parc.

František Štěpánek, vedecký riaditeľ The Parc, dodal: "Cítim sa veľmi hrdý, najmä na študentov. Mal som príležitosť vidieť je, ako sa vyvíjajú v priebehu niekoľkých rokov, od doby, kedy sa mladí vysokoškoláci pripájajú k Parku, až sa stanú absolventov magisterského štúdia a potom sa pripojí k doktorandskému programu. Je skutočne uspokojivé sledovať pokrok, ktorý dosiahli, a to ako jednotlivci, tak profesionáli a samozrejme ako vedci. "


Tento rok udelil The Parc ceny dvoma mladým talentom. Denisa Lizonová získala cenu Študent Choice Award 2019 za svoj projekt "Modifikované lipozómy pre dodávanie liečiv" a Vojtech Klimša získal cenu Expert Choice Award 2019 za svoju prácu na "Vysoko výkonnom skríningu sprejovo sušených formulácií". Obe ceny sú sponzorované spoločnosťou Zentiva.

Pavel Šebek, riaditeľ oddelenia Vývoja Zentivy a jeden zo zakladateľov The Parc, pripomenul históriu a rast myšlienky narodené pred 5 rokmi: "Sme tak hrdí na to, čo sa doteraz dosiahol. Kombinácia špičkového vedeckého vzdelávania v kombinácii s rozvojom priemyselných, obchodných a vodcovských zručností je nielen jedinečná, ale uznávaná v celej Európe. Budúcnosť je v rukách nášho mladého a kreatívneho zoskupenia študentov, ktorí majú ambície a zručnosti byť na vrchole farmaceutické vedy a technológie a sú nadšení zmeniť farmaceutický svet. Zvlášť ma teší, že sa niektorí študenti po ukončení programu Parc rozhodli pracovať pre Zentivu a stali sa cennými členmi nášho medzinárodného vývojového tímu. "


O centre The ParcThe Parc bol založený spoločnosťou Zentiva a bol vytvorený v spolupráci s tromi akademickými partnermi: VŠCHT v Prahe; Prírodovedecká fakulta UK v Prahe a Ústav organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky. Táto veľmi úspešná iniciatíva priniesla rastúce talenty spoločne s poprednými farmaceutickými a akademickými odborníkmi, ktorí pracujú na urýchlenie inovácií vo výskume a vývoji liečiv.
The Parc poskytuje prvotriedne akademické vzdelanie v kombinácii s praktickými praktickými priemyselnými a obchodnými skúsenosťami pod vedením vedcov, inžinierov a manažérov z akademickej obce i farmaceutického priemyslu. Umožňuje študentom získať postgraduálne štúdium vo farmaceutických vedách preklenovacím chémiu, farmaceutickú technológiu, biofarmacii a klinický výskum. Výsledky výskumu študentov sú často priamo implementované do prípravkov predávaných pomáhajúcich pacientom. V spolupráci s akademickými partnermi v celej Európe ponúka The Parc tiež zahraničné stáže študentov a výmenu výskumných skúseností pod dohľadom špičkových akademických vedcov.

Viac informácií o The Parc nájdete na www.theparc.eu

 

O spoločnosti Zentiva

My v Zentive sa usilujeme o to, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Každodenné riešenia, od ktorých sme všetci závislí, dnes totiž predstavujú jeden z hlavných pilierov zdravého života. Spoločnosť Zentiva pracuje v prospech obyvateľov Európy. Spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, farmaceutmi a pracovníkmi, ktorí rozhodujú o zdravotnom systéme, cítime rovnakú spoločenskú povinnosť prispievať k znižovaniu nákladov a zlepšovaniu prístupu k zdravotnej starostlivosti. S vyše 2 500 pracovníkmi v celej Európe a dvomi výrobnými závodmi v Prahe a Bukurešti sa usilujeme dosiahnuť poprednú pozíciu v oblasti generík a voľnopredajných liekov, aby sme tak mohli lepšie podporovať každodenné potreby občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Kontakt pre mediá:

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK
ZENTIVA k.s.
U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail: lucie.sabikova@zentiva.com