Správy zo spoločnosti Zentiva

7. marca 2020    /    Témy

Spoločnosť Zentiva obmedzuje návštevy do svojho sídla v Bratislave

BRATISLAVA - 7. marca 2020 - spoločnosť Zentiva obmedzuje návštevy do svojho sídla v Bratislave.

Spoločnosť Zentiva je tradičný výrobca vysoko kvalitných generickch prípravkov pre pacientov na Slovensku a v celej Európe a ako taká cíti silný záväzok zachovať plynulú výrobu a dodávku liečiv. So stále sa zvyšujúcou penetráciou pandémie koronavírusu COVID-19 musíme chrániť nielen našich zamestnancov, ale aj samotnú dodávku liekov, ktorú naši zamestnanci zaisťujú. Preto sme sa až do odvolania rozhodli obmedziť návštevy do sídla Zentivy v Bratislave.

Návštevám okrem nutné údržby nie je v súčasnej dobe vstup povolený. Veríme, že naše opatrenia pochopíte, keďže primárnym cieľom je ochrana zdravia nás všetkých a zabezpečenie pokračujúcej dodávky liečiv pre pacientov. Ďakujeme.

 

O spoločnosti Zentiva

My v Zentive sa usilujeme o to, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Každodenné riešenia, od ktorých sme všetci závislí, dnes totiž predstavujú jeden z hlavných pilierov zdravého života. Spoločnosť Zentiva pracuje v prospech obyvateľov Európy. Spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, farmaceutmi a pracovníkmi, ktorí rozhodujú o zdravotnom systéme, cítime rovnakú spoločenskú povinnosť prispievať k znižovaniu nákladov a zlepšovaniu prístupu k zdravotnej starostlivosti. S vyše 2 500 pracovníkmi v celej Európe a dvomi výrobnými závodmi v Prahe a Bukurešti sa usilujeme dosiahnuť poprednú pozíciu v oblasti generík a voľnopredajných liekov, aby sme tak mohli lepšie podporovať každodenné potreby občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.

 

Kontakt pre mediá:

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK
ZENTIVA k.s.
U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail: lucie.sabikova@zentiva.com