Správy zo spoločnosti Zentiva

3. júna 2019    /    Tlačové správy

Zentiva oznamuje dokončenie akvizície Solacium Pharma

Zentiva Group, a. s., oznamuje dokončenie predtým uvádzanej akvizície rumunskej farmaceutické spoločnosti Solacium Pharma vrátane jej dcérskej spoločnosti Be Well Pharma.

Dokončenie procesu akvizície hrá kľúčovú úlohu v dlhodobej rastovej stratégii spoločnosti Zentiva. Veríme, že akvizícia pomôže lepšie naplniť potreby rumunských pacientov.


O spoločnosti Zentiva

My v Zentive sa usilujeme o to, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti. Každodenné riešenia, od ktorých sme všetci závislí, dnes totiž predstavujú jeden z hlavných pilierov zdravého života. Spoločnosť Zentiva pracuje v prospech obyvateľov Európy. Spolu so zdravotníckymi pracovníkmi, farmaceutmi a pracovníkmi, ktorí rozhodujú o zdravotnom systéme, cítime rovnakú spoločenskú povinnosť prispievať k znižovaniu nákladov a zlepšovaniu prístupu k zdravotnej starostlivosti. S vyše 2 500 pracovníkmi v celej Európe a dvomi výrobnými závodmi v Prahe a Bukurešti sa usilujeme dosiahnuť poprednú pozíciu v oblasti generík a voľnopredajných liekov, aby sme tak mohli lepšie podporovať každodenné potreby občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.


Kontakt pre mediá:

Lucie Šabíková
Communications Manager CZ & SK
ZENTIVA k.s.
U Kabelovny 130 – 102 37 Prague 10 – Czech Republic
Cell: (+420) 601 551 674
E-mail: lucie.sabikova@zentiva.com