Správy zo spoločnosti Zentiva

12. apríla 2021    /   

Zentiva pokračuje vo svojej expanzii v oblasti onkológie uvedením prípravku Alymsys ® (Bevacizumab) v 21 krajinách po celej Európe

PRAHA – 8. apríl 2021: Spoločnosti Zentiva a mAbxience ohlasujú spoluprácu pri uvedení prípravku ALYMSYS ® (bevacizumab) na trh, a to po povolení pre jeho uvedenie na trh EÚ 26. marca. Schválenie ES sa zakladá na komplexnom klinickom a vedeckom balíčku, ktorý preukázal biosimilaritu prípravku ALYMSYS ® s pôvodným referenčným produktom.

Generálny riaditeľ spoločnosti Zentiva Nick Haggar uviedol: „Sme veľmi hrdí na to, že môžeme podniknúť ďalší krok v rozširovaní svojho portfólia onkologických liekov, a tak zrealizovať svoj zámer zvýšiť prístup k biologickým liekom po celej Európe. Biologické lieky zohrávajú ústrednú úlohu v boji proti rakovine a naše partnerstvo so spoločnosťou mAbxience predstavuje dôležitý míľnik v raste spoločnosti Zentiva a v tom, ako môžeme prispieť k verejnému zdraviu v celej Európe.“

Biosimilárny liek je biologický liek, ktorý sa svojou kvalitou, bezpečnosťou a účinnosťou veľmi podobá referenčnému lieku. Biosimilárne lieky môžu prispieť k zvýšeniu počtu pacientov, ktorí získajú prístup k biologickej liečbe, a zároveň ponúkajú značné úspory nákladov pre systémy zdravotnej starostlivosti.

ALYMSYS ® bude Zentiva predávať v 21 krajinách po celej Európe.

O spoločnosti Zentiva

Spoločnosť Zentiva je výrobcom vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov, ktoré dodáva pacientom v Európe aj mimo nej. So špecializovaným tímom vyše 4 500 pracovníkov a sieťou výrobných závodov – vrátane vlajkových závodov v Prahe, Bukurešti a Ankleshware – sa spoločnosť Zentiva usiluje dosiahnuť poprednú pozíciu v oblasti značkových a generických liekov v Európe, aby tak mohla lepšie podporovať každodenné potreby občanov v oblasti zdravotnej starostlivosti.
V spoločnosti Zentiva sa usilujeme o to, aby zdravotná starostlivosť bola právom, nie výsadou. Ľudia dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujú lepší prístup k vysokokvalitným a cenovo dostupným liekom aj k zdravotnej starostlivosti. Spolupracujeme s lekármi, farmaceutmi, veľkoobchodníkmi, regulačnými orgánmi aj vládami s cieľom poskytnúť každodenné riešenia, ktoré všetci potrebujeme. Viac informácií nájdete na www.zentiva.sk a www.zentiva.com.

Kontakt pre médiá:

Mounira Lemoui
Head of Communications
ZENTIVA GROUP, a.s.
U kabelovny 529/16, Dolní Měcholupy, 102 00 Prague 10
Mobil : (+420) 727 873 159
E-mail :
mounira.lemoui@zentiva.com