Správy zo spoločnosti Zentiva

15. júna 2022    /    Novinky

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so Sanicorom Sensitive

Naša spoločnosť Zentiva, a.s. sa rozhodla v rámci „Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“, ktorý pripadá na dátum 28.apríla, podporiť tento deň. Pre všetkých zamestnancov Aupark Tower bola na recepcii bezplatne dostupná dezinfekcia Sanicor Sensitive gel 50 ml. Tento deň bol podporený aj standami dezinfekcie na recepcii a informáciou vo výťahoch.

Táto iniciatíva bola veľmi úspešná, o čom svedčia aj spätné reakcie ľudí a spoločností, ktorí sídlia a pracujú v Aupark Tower. Za pár dní sa distribuovalo sa viac ako 600 kusov dezinfekcie.