Správy zo spoločnosti Zentiva

23. septembra 2022    /    Novinky

#WeHelpOthers - Štedré slovenské srdcia

Na Slovensku sme hrdí na to, že pracujeme v spoločnosti so silnou hodnotovou orientáciou. Tento prístup nám pripomína, aby sme si uvedomili, že nie každý má v danej chvíli dostatok šťastia a radosti. Svoje odhodlanie pomáhať mal tím možnosť prejaviť rôznymi aktivitami.

V prvom polroku 2022 to bola podpora 4 konkrétnych hendikepovaných detí prostredníctvom asignovanej dane, priebežné dobrovoľné darovanie krvi, či podpora jednotlivých zamestnancov v prípade vážneho ochorenia.

Tento rok nám však priniesol i novú, nechcenú skúsenosť. Vojnu na Ukrajine. Náš tím bol ohromený neskutočným prístupom vrcholového vedenia skupiny Zentiva a tiež rýchlou a potrebnou pomocou našich kolegov z Poľska, ktorí zorganizovali prvotný transport kolegov z Ukrajiny do bezpečia. Ukrajinskí kolegovia našli nakoniec svoj prechodný domov práve na Slovensku. Slovenský tím pevne verí, že nezištná pomoc mnohých z nás je pre nich veľkou oporou. Na Slovensko zapôsobil aj príbeh detí v domove sociálnych služieb vo Viľšanoch na Ukrajine, na ktorý sme vďaka iniciatíve kolegyne Eleny Záremskej reagovali lokálnou zbierkou.

Ani obdobie Covidu sa neskončilo. Zentiva preto podporila Svetový deň bezpečnosti v Bratislave a poskytla obyvateľom dezinfekciu Sanicor.

Každý chce pomáhať. Veľkou inšpiráciou sú pre nás iniciatívy #WeHelpOthers a tiež príbehy našich kolegov z iných krajín. Všetkým za to ĎAKUJEME.