Správy zo spoločnosti Zentiva

SPOLOČNOSŤ ZENTIVA SA ZAVÄZUJE VYSADIŤ 1 MILIÓN STROMOV DO ROKU 2030

21. marca 2023    /    Novinky

Spoločnosť Zentiva sa zaväzuje vysadiť 1 milión stromov do roku 2030

Spoločnosť ďalej posilňuje svoj príspevok k zdravšej planéte ako súčasť svojej stratégie udržateľného rozvoja

Spoločnosť Zentiva dnes oslavuje Medzinárodný deň lesov a zaväzuje sa do roku 2030 vysadiť 1 milión stromov. Spoločnosť Zentiva ako výrobca vysokokvalitných a cenovo dostupných liekov produkuje emisie uhlíka a uvedomuje si svoj vplyv na životné prostredie. Preto sa spoločnosť zaviazala k silnému programu udržateľnosti ako súčasti svojej obchodnej stratégie.

Nick Haggar, CEO spoločnosti Zentiva: "V spoločnosti Zentiva zabezpečujeme dodávky liekov a viac ako 100 miliónov ľudí v Európe a mimo nej dôveruje našim výrobkom. Definovali sme komplexnú stratégiu udržateľnosti a formalizovali sme náš záväzok stať sa uhlíkovo neutrálnymi pre rozsah 1 a rozsah 2 do roku 2030. Okrem toho ďalej investujeme do programov na zlepšenie našej efektívnosti v oblasti energetiky, vodného a odpadového hospodárstva. Som hrdý na to, že opatrenia sú reálne a nie len papierové záväzky."

Cesta spoločnosti Zentiva za udržateľnosťou sa začala ešte v roku 2019 vysadením prvých stromov v Rumunsku. Odvtedy spoločnosť vysadila už viac ako 250 000 stromov v rámci svojho programu zalesňovania a kompenzácie. Formalizácia záväzku 1 milión stromov je pre tím ďalším míľnikom.

Ines Windisch, Head of HR, Communications & Sustainability: "Každý v našej spoločnosti je zapojený do programu udržateľnosti, pretože veríme, že každý malý krok a každý malý príspevok sa počíta. Naše úsilie zameriavame nielen na programy efektívnosti, ale aj na biodiverzitu, podporu prírody pri zotavovaní a obnove miestnych ekosystémov. Planéta je len jedna a my chceme, aby si budúce generácie užívali život na Zemi rovnako ako my."

Spoločnosť Zentiva znížila svoje emisie CO2 počas roka 2022 o 10 %, čím nadviazala na 16 %-né zníženie v roku 2021. Je dôležité, aby všetky spoločnosti pracovali na znižovaní svojho vplyvu na životné prostredie a tím Zentivy je hrdý na pokrok, ktorý dosahuje. Zatiaľ čo stratégia udržateľnosti spoločnosti je postavená na 3 pilieroch: Ľudia, Partneri a Planéta, spoločnosť Zentiva dosiahne cieľ uhlíkovej neutrality tým, že sa zameria na znižovanie emisií uhlíka, získavanie energie z obnoviteľných zdrojov a zvyšovanie efektívnosti v hospodárení s energiou, vodou a odpadom.

Kliknutím sem si môžete prečítať viac informácií o udržateľnosti v spoločnosti Zentiva.