Správy zo spoločnosti Zentiva

Job Fair 2023

30. marca 2023    /    Novinky

Job Fair 2023

Kariérne dni farmaceutov 2023 Bratislava a Košice, Slovensko

V marci sa Zentiva zúčastnila podujatia Kariérne dni farmaceutov 2023. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského a Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie sa konajú vždy v marci v Bratislave a v Košiciach a sú už tradične najväčším veľtrhom práce vo farmaceutickom prostredí na Slovensku.

Za spoločnosť Zentiva generálny riaditeľ MUDr. Mojmír Krutý oslovil študentov predstavením Zentivy ako skvelého miesta na prácu. O voľnopredajnom segmente v Bratislave prednášala produktová manažérka Mgr. Adriana Rakúsová a v Košiciach District Manager František Gabera.

Organizačne aktivitu zabezpečili Matej Fábry, Ľubomíra Petényi, Patrícia Medvecká, Milota Luláková, Lenka Nagyová, Peter Benčík, Timea Snováková, Sylvia Škubová, František Gabera, Viliam Chovanec a Rastislav Galajda.

Všetkým patrí vďaka.

Spolupráca a komunikácia s univerzitami prináša výhody všetkým účastníkom. Tento rok sme sa pri našom výstavnom stole tešili naozaj obrovskému záujmu. Veríme, že sa s mnohými študentami stretneme aj v budúcnosti. V lekárňach, v organizáciách alebo priamo na našom pracovisku. Bude nám cťou.