Správy zo spoločnosti Zentiva

Pink@Work

23. októbra 2023    /    Novinky

Pink@Work

V spoločnosti Zentiva sa držíme svojho záväzku zvyšovať povedomie o rakovine prsníka a každoročne sa pripájame k hnutiu Ružový október. Táto každoročná iniciatíva je vyjadrením našej podpory osobám, ktoré bojujú s rakovinou prsníka. Zjednocujeme sa pomocou ružového oblečenia a vyzývame našich zamestnancov, aby dávali prednosť starostlivosti o seba a prevencii.

Je dôležité uvedomiť si, že rakovina prsníka predstavuje významných 12,5 % všetkých nových prípadov rakoviny na svete, čo z nej robí celosvetovo najrozšírenejšiu rakovinu. Včasná diagnostika je kľúčom k úspešnej liečbe. Podnikajme aktívne kroky v starostlivosti o svoje zdravie a nikdy nepodceňujme význam pravidelných prehliadok a prevencie. Rakovina sa môže dotknúť každého z nás.

Spoločnosť Zentiva rozširuje svoju pôsobnosť na pacientky s rakovinou prsníka v celej Európe poskytovaním základných liekov v rámci nášho rozsiahleho onkologického portfólia. Tieto lieky zohrávajú kľúčovú úlohu pri riešení všetkých štádií ochorenia. V októbri tohto roku sme mali tú česť podporiť úvodný onkologický kongres v Prahe pod záštitou spoločnosti Zentiva Oncology. Toto podujatie umožnilo výmenu cenných poznatkov a skúseností v oblasti liečby rakoviny prsníka a prostaty.

Sme odhodlaní neustále rozširovať naše portfólio a sprístupňovať liečbu rakoviny širšiemu okruhu pacientov. Spoločne môžeme významne ovplyvniť boj proti rakovine prsníka.