Správy zo spoločnosti Zentiva

Medicines for Europe

18. decembra 2023    /    Novinky

Steffen Saltofte, CEO spoločnosti Zentiva, zvolený za člena výkonného výboru Medicines for Europe

S potešením oznamujeme, že na poslednom valnom zhromaždení v Bruseli bol Steffen Saltofte zvolený za nového člena výkonného výboru Medicines for Europe.

Valné zhromaždenie bolo zamerané na kritické otázky, ako sú farmaceutické právne predpisy EÚ, ktoré zabezpečujú dostupnosť, cenovú prijateľnosť a prístup k liekom, odstraňovanie akýchkoľvek prekážok a oneskorení a vplyv na životné prostredie.

Medicines for Europe je oficiálne obchodné združenie pre európsky priemysel zameraný na generické a biologicky podobné lieky a lieky s pridanou hodnotou. Jeho víziou je zabezpečiť udržateľný prístup k vysokokvalitným liekom pre Európu na základe 5 dôležitých pilierov: pacienti, kvalita, hodnota, udržateľnosť a partnerstvo.

Vo svojej novej funkcii bude Steffen úzko spolupracovať s členmi združenia Medicines for Europe, jeho pracovníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom podporiť udržateľné inovácie v rámci celoeurópskej farmaceutickej platformy a zlepšiť prístup pacientov k liekom s pridanou hodnotou.

"V spoločnosti Zentiva sa už niekoľko rokov venujeme výrobe liekov s pridanou hodnotou. Som rád, že sa môžeme podeliť o naše výnimočné zručnosti a dlhoročné skúsenosti v rámci spoločenstva členov Medicine for Europe v prospech ľudí, ktorí sú každodenne odkázaní na naše produkty. Verím, že jasná vízia a priame poslanie spoločnosti Zentiva môžu byť základom udržateľnej zdravotnej starostlivosti v Európe a môžu zabezpečiť, aby čo najviac ľudí malo prístup k cenovo dostupným liekom," povedal Steffen Saltofte.

Okrem toho s potešením oznamujeme, že náš Corporate Affairs Manager Tomáš Pala bol vymenovaný za podpredsedu Výboru pre prístup na trh s generickými liekmi (GMAC) v rámci organizácie Medicines for Europe. Tomáš s nadšením prispieva našou významnou hodnotou a expertízou v rámci generického trhu a zvyšuje udržateľnosť celoeurópskej platformy, čím ďalej upevňuje vedúce postavenie a angažovanosť Zentivy vo farmaceutickom priemysle.