Správy zo spoločnosti Zentiva

30. mája 2024    /    Novinky

Konáme dnes pre udržateľnú budúcnosť. Pozrite sa na správu o udržateľnosti za rok 2023.

Spoločnosť Zentiva je popredným výrobcom a dodávateľom vysoko kvalitných a cenovo dostupných liekov pre viac než 100 miliónov ľudí v Európe aj mimo nej. Vďaka tomu, že je udržateľnosť ukotvená v jej obchodnej stratégii, splnila spoločnosť svoje ciele udržateľnosti na rok 2023 a realizovala aktivity v rámci týchto troch pilierov: Ľudia, Partneri a Planéta. 

Steffen Saltofte, CEO Zentiva: „Udržateľnosť je v našich činnostiach aj naďalej dobre etablovaná a v roku 2023 sme dosiahli povzbudivý pokrok. Naša stratégia v rámci udržateľnosti je upevnená v našom záväzku obmedziť do roku 2050 zvyšovania globálnej teploty na 1,5 stupňa Celzia v súlade s Parížskou dohodou. Za týmto účelom sme sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v rámci Scope 1 a 2 do roku 2030, k čomu sme prispeli výrazným znížením našich emisií uhlíku v roku 2023.“

Ines Windisch, Head of Communications, Corporate Affairs & Sustainability: „Nie nadarmo je písmeno „e“ v slove Zentiva zelené. Ohliadame sa za viac než 500 ročnou históriou, kedy Zentiva slúžila ľuďom a komunitám, s cieľom poskytovať lepšiu zdravotnú starostlivosť. Konáme dnes pre udržateľný zajtrajšok, aby sme zaistili, že si budúce generácie budú môcť užívať život rovnako ako my. Preto sme sa zaviazali prinášať zdravie a wellbeing pre všetky generácie.“

Správa o udržateľnosti spoločnosti Zentiva za rok 2023 zverejňuje nefinančné témy s odkazom na štandardy GRI. Spoločnosť predkladá ambiciózny výhľad na rok 2024, ktorý ukazuje plné odhodlanie k ďalšiemu pokroku vo všetkých oblastiach ESG.