Správy zo spoločnosti Zentiva

Steffen Saltofte

7. júna 2024    /    Novinky

Steffen Saltofte, CEO Zentivy: Sme tu, aby sme priniesli zdravie a wellbeing všetkým generáciám

Steffen Saltofte, CEO Zentivy, pre magazín TIME povedal, že nech už budúcnosť prinesie čokoľvek, Zentiva je aktívnym lídrom vo farmaceutickom sektore už 500 rokov a ďalších minimálne 500 rokov v tom bude pokračovať.

ZENTIVA - Dostupné lieky
Ročné príjmy farmaceutického priemyslu v Českej republike predstavujú 4 % celkového HDP krajiny, čím je jeho príspevok do štátnej pokladnice úmerne vyšší ako v prípade akejkoľvek z európskych krajín s výnimkou Poľska. Je tiež pravidelným a rastúcim magnetom pre zahraničné investície.

Zentiva je ukážkovým príkladom schopnosti tohto odvetvia prilákať priame zahraničné investície a táto spoločnosť sa stala akýmsi ambasádorom ako odvetvia, tak aj krajiny. „Skvelá platforma plná talentovaných ľudí, do ktorých môžeme investovať, aby sme vybudovali nového, nezávislého európskeho lídra v oblasti generických liekov,“ takto opísal Zenivu v roku 2018 americký private equity investor Advent International po tom, ako dokončil akvizíciu spoločnosti za 2 miliardy dolárov od inej nadnárodnej spoločnosti, francúzskej Sanofi.

Tento popis sa ukázal ako presný. Od zmeny majiteľa sa Zentiva zdvojnásobila a v súčasnosti pôsobí vo viac ako 30 krajinách prostredníctvom siete 32 dcérskych spoločností a 6 pobočiek. Do konca roka 2022 dokončila expanziu do Holandska a zahájila činnosť v Rakúsku. „Sme európska spoločnosť a na toto geografické územie v súčasnosti sústreďujeme svoje aktivity. Sme tu, aby sme poskytovali zdravie a wellbeing všetkým generáciám,“ hovorí CEO Zentivy Steffen Saltofte, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný minulý rok a prináša bohaté strategické a prevádzkové skúsenosti z dlhej a úspešnej kariéry vo niekoľkých veľkých nadnárodných a rýchlo rastúcich spoločnostiach.

„Reagovali sme na COVID tak, že sme sa snažili získavať naše suroviny lokálnejšie a presunuli sme naše výrobné zariadenia bližšie k domovu. Teraz sa tešíme na prehĺbenie našej prítomnosti v regióne, menovite v rámci strednej Európe."

Stredoeurópsky rodokmeň spoločnosti Zentiva je nespochybniteľný, jej pôsobenie vo farmaceutickom priemysle siaha až do 15. storočia, do lekárne U Černého orla v Prahe na Malej Strane, ktorá dodnes funguje. Tieto korene sú však len jednou z vlastností, ktoré zaujali spoločnosť Advent International (a predtým Sanofi) a ktoré Saltofte hodlá využiť na to, aby spoločnosť poháňali vpred.

Hlavná sila Zentivy spočíva v jej záväzku poskytovať vysokokvalitné generické lieky. Spoločnosť svojím portfóliom prispieva k udržateľnému verejnému zdraviu v Európe. Lieky po vypršaní patentu ponúkajú rovnaké terapeutické výhody ako ich značkové náprotivky, ale za výrazne nižšiu cenu. To znamená lepší prístup pre pacientov, ktorí by si inak svoje lieky nemohli dovoliť. Zameraním sa na široké portfólio základných liekov pomáha Zentiva zabezpečiť, aby jednotlivci dostali liečbu, ktorú potrebujú, bez ohľadu na ich finančnú situáciu.

Zatiaľ čo veľká časť portfólia Zentivy je v off-patentovom sektore, zameranie tímu na výskum nadväzuje na českú tradíciu hľadania inovatívnych riešení. Tímy v jej R&D centrách v Prahe a Ankleshwari aktívne riadia životný cyklus produktov spoločnosti a prinášajú hodnotu ľuďom, ktorí potrebujú lieky každý deň. Zentiva podporuje inovácie vo formulácii liekov a prináša bioekvivalentné lieky európskym regulačným orgánom na kontrolu a schválenie. Spoločnosť taktiež prostredníctvom Prague Scientific poskytuje partnerom služby v oblasti farmakovigilancie a regulačného poradenstva.

Od roku 2022 sa stredobodom záujmu stali lieky s pridanou hodnotou. Ide o novú generáciu customizovaných liekov, ktoré pomáhajú riešiť neuspokojené potreby pacientov prechodom od univerzálneho prístupu k omnoho viac prispôsobenému a špecifickému pre pacienta. Pred dvoma rokmi urobila Zentiva svoj prvý verejný krok do tohto sveta uvedením prvého takéhoto lieku, ktorý je registrovaný v Spojenom kráľovstve a EÚ a je život zachraňujúcou liečbou. V tom istom roku Zentiva uviedla na trh tiež 152 molekúl a kombinácií osvedčených liečebných látok, ktoré sú všetky navrhnuté tak, aby poskytli pacientom prístup ku kvalitným a cenovo dostupným liekom.

Úspešný výskum a vývoj je len polovica úspechu, pričom výroba, logistika, marketing a predaj sú rovnako dôležité. „Uvedenie konceptu na trh môže trvať 7 až 10 years a v oblasti výskumu a vývoja pracuje asi 200 ľudí,“ hovorí Saltofte. „Ale v našej divízii Product Supply pracuje približne 2 500 ďalších zamestnancov a ich úlohou je zabezpečiť výrobu a dodávku liekov.“ Títo sú zasa podporovaní sieťou 1 900 medicínskych zástupcov a account manažérov, ktorí sú v pravidelnom kontakte s lekármi, lekárnikmi a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti zdravotníctva na každom z trhov. Lojalita a obetavosť, ktorou Zentiva inšpiruje naprieč odvetviami, jej priniesla ocenenie Top Employer v Bulharsku a Rumunsku, ako aj doma v Českej republike.

Pandémia prinútila Zentivu skrátiť svoj dodávateľský reťazec, ale tiež urýchliť proces digitalizácie. „Myslím si, že COVID nás donútil využívať rôzne zdroje komunikácie a naďalej zrýchľovať spôsob, akým medzi sebou komunikujeme,“ hovorí Saltofte. "Časom nám to pomôže urýchliť niektoré naše procesy. Nech už budúcnosť prinesie čokoľvek, v tomto odvetví sme aktívnymi lídrami už 500 rokov a ďalších minimálne 500 rokov v tom bude pokračovať."

Odkaz na originálny článok v TIME

Ak chcete otvoriť rozhovor z TIME ako súbor, kliknite TU.