Oznámenie o ochrane osobných údajov

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov č. (EU) 2016/679

STIAHNUŤ - AKTUÁLNA VERZIA OD 1.07.2021

PLATNOSŤ AKTUÁLNEJ VERZIE OD: 1.07.2021

Archív

Staršie verzie Platnosť
  Od Do
 Privacy-notice-GLOBAL-210701.pdf 01.07.2021 02.04.2023
 Privacy-notice-GLOBAL-200406.pdf 06.04.2020  30.06.2021
 Privacy-notice-GLOBAL-190923.pdf  23.09.2019  05.04.2020
 Privacy-notice-GLOBAL-190603.pdf  03.06.2019  22.09.2019
Privacy-notice-GLOBAL-190305.pdf  05.03.2019  02.06.2019