Formulár ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES)

#TIME#

(Časové pásmo tohto servera je UTC+01:00 (Praha))

Žiadateľ (subjekt údajov)
Výber spoločnosti (Správcu), ktorej sa žiadosť týka
Výber typu požiadavky
Úloha zákazníka
Úloha zákazníka
Pridať prílohu
Potvrďte, že sa nejedná o spam
Informácie sa poskytujú zadarmo. Ak však ide o opakované žiadosti, môžu byť tieto žiadosti spoplatnené. Spoplatnené môžu byť aj žiadosti, ktoré budú vyžadovať poskytnutie dát na fyzických dátových nosičoch. Ceny sú uvedené na https://www.zentiva.sk/gdpr/pricelist